Home

Rak říční krunýř

Rak říční - Astacus astacus - PŘÍRODA

 1. Rak říční - Astacus astacus: Rak říční je sladkovodní korýš žijící v tekoucí vodě. Je jedním z nejznámějších indikátorů znečištění vodních toků. Více informací naleznete v našem článku
 2. Tělo mohutnější a svalnaté, slabě trnitý krunýř, středně až tmavě hnědého zbarvení. Široká a velká klepeta, ze spodní strany červená až červenooranžová. Povrch klepet je drsný. Je velmi citlivý na kvalitu vody, nesnáší jakékoliv chemikálie. Rak říční se dožívá přibližně 20 let
 3. Astacus astacus (Linnaeus, 1758) - rak říční. Čeleď: Astacidae - rakovití Status: KO, EN, Bern III Popis: Délka těla 100 - 150 mm. Karapax (krunýř) je téměř hladký, jen s drobnými hrbolky. Na karapaxu má dvě postorbitální lišty a dlouhé rostrum s kýlem v přední části. Na hlavě má dvě oči a dva páry tykadel, první je krátký, druhý pár výrazně dlouhý
 4. Rak říční - Astacus astacus Znaky Až do pohlavní dospělosti raci říční několikrát ročně svlékají krunýř, později pak už jen jednou za rok. Měkký, čerstvě svlečený rak obvykle zůstává v úkrytu. Tvrdnutí nového krunýře trvá zhruba 8 dní
 5. Rak říční (Astacus astacus) Nový krunýř si tvoří ze zásob uhličitanu vápenatého, který má ukrytý v hrudníku, ve dvou rakůvkách o velikosti čočky. Raci jsou velmi citliví na znečištění, a proto se vyskytují pouze v těch nejčistších sladkovodních tocích
 6. Rak říční (Astacus fluviatilis) je u nás zastoupen nejhojněji. Má široká klepeta, hladký a tvrdý krunýř. Dorůstá délky 17-20 cm a dosahuje hmotnosti 150-200 g. Jeho život je závislý na čisté vodě v řekách, potocích i v rybnících s chladnější vodou - někdy totiž žije i v určitých částech vodních.

Rak říční - Astacus astacus - RYBICKY

Rak říční měří 10-20cm,má tvrdou vnější kostru,článkovanou na nohách a ocasu.Na hlavě má dva páry tykadel a oči na stopkách.Tykadla slouží jako hmatový a chuťový orgán.Přední nohy končí klešťovitými klepety,jichž rak používá při uchopení potravy a k obraně.Zbývající čtyři páry nohou používá k chůzi.. Raci plavou nebo vyrážejí směrem. Rak není samozřejmě rybou, ale je to korýš. Rybářský řád uvádí, že všechny původní druhy raků jsou celoročně hájeny. Rak říční má široká klepeta, hladký krunýř, hlavohrudí se mu rozšiřuje. Samička má od října do konce července pod zadečkem celé kopy nahnědlých vajíček, nosí je tedy šest měsíců Rak dýchá dvěma až třemi řadami žáber pod krunýřem na hrudi. U nás žijí tři druhy raků: rak říční, malý rak kamenáč a rak bahenní, který má úzká klepeta a žije v rybnících. Počet raků snížil na přelomu století račí mor. Potravu si rak podává příústními nožkami. Je prakticky všežravec Rak říční Rak Jan Čarek. Povídá se v okolí, že prý se rak neholí. Podle řečí žab a brouka. knír mu proto z řeky kouká

Astacus astacus - rak říční Astacidae - rakovití

 1. Hladký krunýř má rak signální a mramorovaný, krunýř s hrbolky mají raci říční a kamenáč, ale jen říční má trn v týlním švu, raci bahenní a pruhovaní mají krunýř s trny. Hlavním znakem raka pruhovaného jsou červené proužky na článcích zadečku, od nichž je také odvozen jeho název
 2. Tak třeba rak říční žere více kořínky vrb, rak japonský tlející listí, ale zmáme i druhy raků jeskynních, kteří se živí jen tlejícími zbytky rostlin. Pokud budeme mít skupinu raků, počítejme s tím, ze si musí vytvořit hierarchii, že proto budou zejména zpočátku vzájemně zápasit
 3. Rak říční Tekoucí i stojaté vody, hospodářsky nevyužívané rybníky Samice max 12 cm, samec max 16cm Mohutné, svalnaté tělo Krunýř slabě trnitý Klepeta širší a velká, povrch drsný Rostrum dlouhé, výrazně špičaté 2 páry postorbitálních lišt Barva: krunýř - středně až tmavě hnědý (výjimečně černý.
 4. Jednou za čas (záleží na stáří raka) se rak svlékne z krunýře, který je nutné rakovi v akváriu ponechat, rak krunýř sežere a čerpá tak látky ke stavbě krunýře nového. Nedostatek vápníku se u raka projevuje odpadáváním končetin, je třeba mu poskytnout stravu, která Ca obsahuje
 5. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube
 6. Rak říční (Astacus astacus) Řád: Desetinožci (Decapoda) Čeleď: Rakovití (Astacidae) Velikost: Dorůstá délky až 25 cm, běžně 15 cm a hmotnosti 250-300 g. Popis: Barva těla je červenohnědá, na břišní straně přechází do světle červené.Mohutná klepeta s drsným povrchem mají červenohnědou barvu, kloub klepet je sytě červený

rak poustevníček: žije v opuštěných lasturách plžů, často v symbióze se sasankou (plášťovou, koňskou) krabi: oválný, plochý krunýř; mohutná klepeta; nohy do stran; zkrácený zadeček. Žijí zejména v pobřežních zónách, řada druhů vystupuje na souš. Živí se většinou drobnými živočichy a zdechlinami Na našem území žijí tři druhy raků: nejznámější a nejběžnější je rak říční (Astacus fluviatilis), dorůstající délky 12 až 18 cm, největší samci mohou dorůstat délky až 25 cm a hmotnosti více než 200 g, po epidemii račího moru vysazený rak bahenní (Astacus leptodactylus), původem z východní Evropy, a nejmenší a nejvzácnější rak kamenáč (Astacus. Astacus astacus (Linnaeus, 1758) - rak říční. hlavohrudní krunýř a čelní trn (svlečka raka říčního). Svlečky lze často nalézt v letních měsících na dně vod. Mylně bývají považovány za uhynulé raky. Autor: Lukáš Konečný. Slovníčkové termíny přiřazené k. Rak říční (Astacus astacus) dorůstá délky i nad 150 mm a hmotnosti kolem 250 g. Tělo mohutnější a svalnaté, slabě trnitý krunýř, středně až tmavě hnědého zbarvení. Široká a velká klepeta, ze spodní strany červená až červenooranžová. Povrch klepet je drsný

Za rakem říčním do Žimrovic - Natura Opav

Rak říční (astacus astacus) Je velký 10-20 cm. Tělo je členěné na hlavohruď a zadeček. Krunýř je z chitinu a uhličitanu vápenatého. Rakůvky jsou tvrdá čočkovitá tělíska v přední části žaludku - rak říční: - dosahuje velikosti do 20 cm, tělo olivově zelené kryto krunýřem a rozlišeno na hlavohruď a zadeček - krunýř na průřezu válcovitý, zpevněn vápenatými solemi, shora je na něm patrná rýha, naznačující část hlavovou a tělní - vpředu krunýř vybíhá ve špičatý výběžek - rostru

RAK ŘÍČNÍ. Obecně můžeme říct, že : Tělo korýšů se skládá z hlavohrudi a zadečku. Tělo je chráněno vnější kostrou - KRUNÝŘEM, jehož hlavní stavební látkou je chitin. Kostra však není pružná a nedokáže růst s živočichem, proto ji musí korýši občas svlékat. Starý krunýř pak rak sežere, je pro. Rak říční Rak bahenní Rak pruhovaný Rak ničivý (destructor) • Červený kloub na klepetech • 2 postorbitální lišty • Hrubý krunýř Nejznámější zástupce - RAK ŘÍČNÍ: • tělo: hlavohruď (tykadla) - zadeček • na povrchu vnější kostra - krunýř • velké množství končetin s různou funkcí - na hlavohrudi 10 kráčivých nohou - první KLEPETA (k obraně, lovu, sběru) - na zadečku malé nožky- přidržují vajíčk Rak říční čisté potoky a řeky vnější kostra - krunýř (chitin) - svlékání hlavohruď a zadeček zakončený ploutvičkou vetší množství článkovaných končetin dýchání - žábrami NS - žebříčkovitá oddělené pohlaví vývin přím

Krunýř je _____ . Je tvořen _____ . _____ Z článku vymysli odpověď na otázku, co lze odvodit z toho, když ve vodě žije rak říční: _____ Pracovní list č. 13 OSTATNÍ KORÝŠI Pracuj s učebnicí na str. 80. Přečti si text o drobných korýších a postupně odpovídej na otázky:. rak říční (velcí) plankton. stínky a svinky. krunýř. tykadla. Drobní korýši součástí planktonu BUCHANKY • mořský plankton • samičky na zadečku dva váčky vajíček PERLOOČKY (HROTNATKY) • sladkovodní plankton • jedno velké oko potravní řetězec Rak říční je tvor mimořádně citlivý na kvalitu prostředí. Je indikátorem čisté vody. Patří k nejpřísněji chráněným živočichům, nejvzácnější pak je rak kamenáč. Může se dožít téměř dvaceti let a dosáhnout délky kolem 12 cm

Atlas ryb | Rybářský tábor HolínBioLib - Obrázek - Astacus astacus (rak říční)

Rak je indikátor čisté vody i úklidovou službou řek

Rak říční (kamenáč) Rak - raci žijí v čistých mělkých vodách, měří asi 15 cm a váží 50 - 100 g. Živý rak je hnědočerný a varem zčervená. Maso je šťavnaté, jemné, mírně nasládlé. U nás je rak celoročně chráněn. Ale ještě pamatuji doby, kdy jsme je jako kluci tahali z vody rukama a vařili si je nad. Krunýř z chitinu (rak krunýř svléká) Hlavohruď a zadeček. Hlavohruď: 2 páry tykadel: Dlouhá hmat. Krátká čich. Oči na stopkách. Kusadla, čelisti. 3 páry malých nožek u ústního otvoru. 5 párů končetin: 1.pár klepeta. 4 páry kráčivé končetin Dva původní, chráněné a kriticky ohrožené, rak říční a rak kamenáč. A tři zavlečené, rak bahenní, rak pruhovaný a rak signální. Z nich je chráněn pouze bahenní. Ti na rozdíl od mé fotky nemají hladký krunýř (a pruhovaný je navíc pruhovaný). Raka kamenáče zase vyřadily postorbitální lišty, má jen. Rak říční -sladkovodní -tělo kryto krunýřem (chitin + uhličitan vápenatý) svlékání krunýře (krunýř se nezvětšuje, tak rak když chce vyrůst, musí svléct krunýř a pak čeká až se nový krunýř zpevní) -bioindikátor - ukazatel čistoty vody Vnější stavba těla: -hlavohruď - kusadla, čelisti V Česku pomalu vymírají původní druhy raků, není tedy divu, že je nalezneme na seznamu kriticky ohrožených druhů. Podle Agentury na ochranu přírody a krajiny České republiky (dále jen AOPK ČR) už vyhynulo 20% původní račí populace. Na svědomí to má převážně račí mor, vůči kterému jsou invazivní raci odolní, ti naši naopak bezmocní

BEZOBRATLÍ - Pančelčin

rak - štíhlé, protáhlé tělo. krab - široké a krátké tělo, malý zadeček zasunut pod tělo. Zástupci: ve sladké vodě žijící: rak říční. žije v čistých, tekoucích a prokysličených vodách, noční živočich, vzácný, chráněný. rostlinná i živočišná potrava (vodní hmyz, obojživelníci, potěr, mršiny. Rak Říční Raci jsou korýši dlouzí 7,5-15 cm.Některé z mnoha druhů se vyskytují pouze v rychle tekoucích vodách,jiné zase jen ve stojatých vodách.Někteří raci žijí na vlhkých loukách a v bažinách,kde si hrabou do země díry až metr hluboké,aby se dostali k podzemní vodě.Tyto díry mají obvykle nahoře?komínek? z hrudek bláta vyhrabaných při hloubení díry

Rak: bahenní kamenáč říční potoční rybniční vodní obecný 2. Zakroužkuj správné slovo: Rak je spíše denní / noční zvíře. Raci žijí v čistých / znečištěných vodách. 3. Krunýř tvoří vnější kostru raků. Je pevný protože obsahuje: a) kostěné přepážky b) chitin a uhličitan vápenatý c) chrupavčité. Rak říční jej aktivní za soumraku a v noci, kdy vylézá z pod kameny a kořenů a loví larvy vodního hmyzu, mlže, ryby, ale i rostliny. Rak říční vyhledává vodní toky s kamenitým dnem a dostatkem úkrytů. Je velmi citlivý na kvalitu a chemické složení vody, ve které žije, špatně snáší jaké-koliv znečištění Rak mořský či homar (Astacus marinus Fabr., Homarus vulgaris MEdw., Hummer) bývá 30 - 50 cm dlouhý a dosahuje váhy až 6 kg.Patří do téže čeledi (Astacidae) jako rak říční a také se mu úplně podobá a způsobem svého života jen málo se od něho liší.Skořápka je temnohnědě až temnomodře mramorovaná, čelní hrot je užší, také šupina u kořene vnějších.

Rak říční - Astacus astacus

Tento web byl vytvořený jako pomůcka k hodinám přírodopisu a zároveň také jako stránky třídní, kde rodiče i žáci naleznou potřebné informace jak k výuce tak k chodu třídy a školy. Přiložené materiály a fotografie jsou zakázané dále šířit (porušení autorských práv) Rak říční vyžaduje čistou, prokysličenou chladnou vodu. Obývá zejména chladnější čisté vody horních úseků toků s kamenitým či štěrkovitým dnem. Přes den je uschovaný ve břehu v různých vhodných úkrytech, v noci pak vylézá na lov. Je to všežravec. V Česku je to původní druh vodního živočicha Rak říční má tělo rozlišeno na. hlavohruď a zadeček. hlavu, hruď a zadeček. hlavohruď a ocásek. Rak je bioindikátor, to znamená, že. žije v čisté trávě v blízkosti vody. žije v čisté vodě. žije ve vodě i na souši. Mezi vyšší korýše žijící v moři patří. rak, krab, stínka. beruška, perloočka, buchanka.

PPT - PŘÍRODOPIS 6

Naši raci - Chytej

PPT - Chelicerata (klepítkatci) Crustacea (korýši

Setkání s obrněnými rytíři našich vod v místech, která člověk proměnil v měsíční krajinu (2000

Typ raka žijícího v čistých tekoucích sladkovodních vodách U nás žijí ve volné přírodě rak říční, rak bahenní a rak kamenáč. Rak je noční zvíře. Ve dne bývá ukrytý mezi kořeny pobřežních keřů a stromů, večer a v noci vylézá za potravou. Živí se hlavně uhynulými živočichy a vodními rostlinami. Raci vyžadují čistou vodu. Krunýř tvoří vnější kostru raků rak říční. buchanka. rak, jak roste, musí krunýř několikrát svléknout. čerstvě svlečený rak má na sobě nový, již zpevněný krunýř.

12.3.4 Rak říční - Rak říční měří 100 - 200 mm, má tvrdou vnější kostru, článkovanou na nohách a ocasu. Na hlavě má dva páry tykadel a oči na stopkách. - Tykadla slouží jako hmatový a chuťový orgán. - Přední nohy končí klešťovitými klepety, jichž rak používá při uchopení potravy a k obraně Rak říční:a) je obojetníkb) má oddělené pohlavíc) se nerozmnožuje. Drobné vodní organismy, které se volně vznášejí ve vodě, se nazývají:a) planktonb) plachtonc) plastron. K suchozemským korýšům nepatří:a) svinkyb) stínkyc) buchanky. Nejvíce druhů korýšů žije:a) v jezerechb) v moříchc) na souš 10/ Rak říční i rak kamená č jsou chrán ěné druhy živo čich ů, protože došlo k výraznému . VY_32_INOVACE_02.15 4/9 3.2.02.15 Členovci II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulov

PPT - Členovci PowerPoint Presentation - ID:4323945

Něco o raku říčním - Vše o rybác

Rak říční žije v čistých potocích a řekách. Ve vodě jej těžko uvidíme, pro- Krunýř praskne a rak z něj vyleze. Svle-čený rak se skrývá, dokud se mu nový krunýř nezpevní. Tělo raka je rozlišeno na dvě hlavní části, hlavohruď a zadeček Na krunýř živého raka si mohou zvědavci, pokud budou chtít, také sáhnout. Ovšem k vidění jsou živé pouze invazivní druhy. Rak říční a rak kamenáč patří ke chráněným původním druhům, které mají v Budějovicích na FROV JU v akváriu, kde mají velice čistou vodu 2,5 cm, plavou na boku, přežívají i mimo vodu, skáčou, zetlelé listí, zbytky drobných živočichů součást planktonu (jezera, rybníky) Hrotnatka obecná (Dafnie), 3-4 mm větvený 2.pár tykadel - pohyb Buchanka obecná, tykadla k pohybu, samička 2 váčky s vajíčky v době rozmnožování 1,5 cm, ve slaných jezerech po celém. (krunýř) z chitinu a uhličitanu vápenatého - mají velký počet . nohou. RAK ŘÍČNÍ - vzácný a chráněný živočich, žije v čistých vodách - dlouhý až 25 cm - aktivní hlavně v noci. Potrava: všežravec - hlavně odumřelými živočichy. Rozmnožování: oddělená pohlaví, oplození vnější (mimo tělo samice Vodní korýši dýchají žábrami Nervová soustava - řebříčkovitá Mají vnější kostru - krunýř Na hlavě mají 2 páry tykadel Velikost: od 0,5mm (perloočky, buchanky) až po 1 metr a hmotnost několika kilogramů (humr evroý) Sladkovodní korýši U nás žije rak říční, rak bahenní a rak kamenáč a také nepůvodní.

Rak říční - Atlas ryb Najdirevír

Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852) - rak signální . Čeleď: Astacidae - rakovití Status: nepůvodní druh Popis: Délka těla může dosahovat až 18 cm. Samice bývají zpravidla menší (okolo 12 cm).Tělo je obvykle hnědého zbarvení. Hlavohrudní krunýř je hladký a bez trnů. U kloubů pohyblivých prstů klepet se nachází bílá až namodralá skvrna, podle které dostal. Rak bahenní má obvykle krunýř pokrytý výraznými hrbolky a postorbitální lišty jsou dvě. Klepeta má úzká a drobná. Od raka říčního ho odlišíme snadno podle červeného zbarvení na spodní straně klepet. Rak říční Rak signální Rak bahenní. Dorůstá průměrně délky 60-90 mm a hmotnosti 100 g. Krunýř má hladký, široký, postorbitální lišta, která se nachází na karapaxu za očima, je jen jedna, rostrum je krátké. Klepeta jsou mohutná, s množstvím hrbolků a trnů, na spodní straně jsou světlá, stejně jako nohy. Rak říční

PPT - KORÝŠI PowerPoint Presentation, free download - IDČlenovci - maturitní otázka z biologie - Seminarky

Videoatlas chráněných a ohrožených živočichů: Rak — Česká

Krunýř může být také ve tvaru dvouchlopňové schránky (perloočky). Končetiny slouží k plavání, lezení, přihánění a filtrování potravy a k rozmnožování. Rovněž mohou mít dýchací funkci. Rak říční (Astacus astacus) žije v čistých a chladných tocích a nádržích Rak říční (Astacus astacus) Krunýř slouží k ochraně těla a je jako opora pro úpon svalů, je tedy vnější kostrou. Tato kostra, tvořená chitinem a prostoupena uhličitanem a fosforečnanem vápenitým, je v časových intervalech svlékána (ekdyze). Tent Rak říční je sladkovodní korýš z řádu desetinožců, jeden ze dvou původních druhů raků v Česku. Dorůstá délky až 25 cm. Žije v tekoucí vodě, je velmi citlivý na její znečištění a je proto bioindikátorem čistoty vodních toků. Dožívá se 15 až 20 let RAK ŘÍČNÍ Žije v čistých, mírně bahnitých potocích a řekách. Stavba těla - tvoří ho hlavohruď a zadeček, chrání ho krunýř z chitinu (vnější kostra)-neroste musí se svlékat (probíhá přitom i regenerace) a) hlavohruď - dva páry tykadel-1. delší-hmat 2. kratší-čic Rak říční (Astacus astacus) Rak bahenní (Astacus leptodactylus) • 2 páry postorbitálních lišt • Dlouhé a úzké rostrum • Výrazný pilovitý kýl rostra • Krunýř s výraznými trny • Oddálené žábrosrdeční švy • Až 25 cm (obdobně jako r. říční) Rak bahenní (Astacus leptodactylus

Místo pro život - didaktický portál Rak říční

Nejznámější zástupce -RAK ŘÍČNÍ •Žije v čistých vodách (potoky, řeky) •Krunýř tvoří pevnou oporu těla -vnější kostru -neroste -svléká ho •Tělo rozlišeno na hlavohruď a zadeček •Na hlavohrudi: - 2 páry tykadel (dlouhá -hmat, kratší -čich) •- oči na stopkác RAK ŘÍNÍ •Tělo kryto krunýřem z chitinu a vápenatých solí •Svlékání -krunýř praskne, nový se vytvoří postupně •N.S -žebříčkovitá, D.S. - žábry na bocích •Oddělená pohlaví, vývin přímý •Samičky kladou vajíčka v zimě, raci se líhnou v létě Korýši rak říční (Astacus astacus) často v čistých vodách. hlavohruď - krunýř - vnější kostra, svléká ho - 2 páry . tykadel (1.pár kratší) článkované končetiny - 1pár kráčivých noh (zakončen klepety) - 4 páry končetin - pohyb po dně-ústní otvo

ODEMČENÝ ČLÁNEK Z RYBÁŘSTVÍ: Dokážete rozlišit raky v

Rak říční tělo : 25 cm, hlavohruď + zadeček 2 páry tykadel:dlouhá -hmat a poloha (statocysta) krátká -čich 2 složené oči na stopkách ústa : kusadla čelisti 3 páry čelisťových nožek 5 párů dlouhých končetin, na 1. mohutná klepeta zadečkové končetiny přidržovánívajíček ocasníploutvička pomocí zrníček. Z jakého materiálu je tvořen krunýř korýšů? 5) V jakém prostředí žije rak říční? 6) Jak velký může být rak říční? 7) Ve které části dne je rak říční nejaktivnější? 8) Čím se rak říční živí? 9)Popiš rozmnožování raka říčního? 10)Popiš stavbu těla raka říčního. 11 Rak říční. Čisté potoky, řeky. Zelenohnědé zbarvení => maskování. Potrava: živočichové, rostliny. Tělo: Krunýř - ochrana, opora (vnitřní kostra. (nápověda: hlavohruď, zadeček, krunýř, tykadla, oči, klepeta, žábry) Zakroužkuj správnou odpověď v malém kvízu o raku říčním: Rak říční patří mezi: silně ohrožené živočichy. běžně početné živočichy. Rak říční žije : v čistých tekoucích vodách. ve stojatých vodách. v moři. Tělo raka je kryté. BRITÁNIE 31. července (ČN) - Je červený jako rak, říká se zcela automaticky a většinu lidí, kteří tohle z přírody odkoukané přirovnání používají, ani nenapadne, proč se vlastně raci nebo třeba humři vhození do vroucí vody zbarví do červena. Ne tak britské vědce, kteří nejen zjistili, proč to tak je, ale zároveň věří, že by jejich zjištění mohlo.

PPT - Raci PowerPoint Presentation - ID:5141516

Chov raků Labet.c

Říční rak má tři páry čelistních nožek, dalších pět párů jsou kráčivé nohy. První pár kráčivých noh je zakončen klepety, další dva páry klepítky a poslední drápky (dobře viditelné na přiložené ilustraci). Na spodní straně zadečku jsou plovací nožky (pleopody), které slouží také k uchycení vajíček. Rak říční a rak kamenáč jsou podle zákona 114/1992 Sb. řazeny mezi druhy kriticky ohrožené, zdomácnělý rak bahenní je Krunýř hlavové části vybíhá dopředu ve výrazný hrot (rostrum). Po obou stranách rostra jsou na pohyblivých stopkách dvě složené oči. Pod očima vyrůstají dva páry tykadel

PPT - KORÝŠI PowerPoint Presentation - ID:4798421

- rozmnožování - pohlavní, z vajíček se líhnou malí raci, několikrát během růstu svlékají krunýř. RAK ŘÍČNÍ-v čistých vodách, chráněný. Drobní korýši - perloočky, buchanky (součást planktonu) Pavoukovci . VODOUCH STŘÍBŘITÝ - pavouk žijící ve vodě, dýchá vzdušný kyslí Rak bahenní (Astacus leptodactylus). Tento druh byl k nám introdukován z Haliče a i když to není původní druh, také je chráněný. Je velký až 12 cm a stejně jako rak říční má na hrudi za očima také dva páry hrbolků. Na rozdíl od něj jsou ale jeho klepeta dlouhá, štíhlá a nevykrojená na vnitřní straně Rak říční - čistá tekoucí voda Rak kamenáč Rak bahenní Langusta obecná - hrudní nožky bez klepet Humr evroý - až 60 cm Rak poustevníček - symbióza se sasankou Krabi - krátký, slabý zadeček, ohnutý pod hlavohruď Krab obecný Krab říční Velekrab japonský - rozpětí nohou až 3 metry. Vzdušnicovc r. říční (Astacus astacus): u nás původní, snáší bahnité dno, všežravec, noční, velikost do 20 cm, olivově zelený, chráněný r. kamenáč: u nás původní, čisté vody s kamenitým dnem, menší než rak říční, vzácný, chráněný, v 19. století u nás raky málem vyhubil račí mor ( houbová choroba)

 • Oprava kufrů praha.
 • Žárlení na minulost.
 • Osobnosti českého twitteru.
 • Fotoateliér mladá boleslav.
 • Mokřad definice.
 • 27 knots to km.
 • Kain supernatural.
 • Open download.
 • Bahrain princezna.
 • Hlavolamy matematika.
 • Trike bazar.
 • Bílý kruh bezpečí domácí násilí.
 • Achatina věk.
 • Xiaomi yi 4k action camera 2.
 • Řezačka polystyrenu storch.
 • Tyčový vysavač concept vp 4130.
 • Miminko 15 tydnu.
 • Kevin costner vek.
 • Introducing me chords ukulele.
 • Co vařit v létě.
 • Fifa 16 het liga.
 • Juliánov brno židenice.
 • Trail hunting novy jicin 2 srpna.
 • One day film online cz.
 • Operace křečových žil a menstruace.
 • Barum rally results.
 • Nidv sablony 2.
 • Ebbinghaus.
 • Euro ncap 2018 top.
 • T mobile nefunguje roaming.
 • Koh i noor logo.
 • Aktivace hadí síly.
 • Střední policejní škola mv čr v brně.
 • Recept na zakusky s obrazkami.
 • Co studovat na vš.
 • Polévka z tuřínu.
 • Čím přilepit lino.
 • Měsíc jižní polokoule.
 • Koinonia zpěvník online.
 • Deka umělá kožešina.
 • Suchoj su 7bmk.