Home

Jazykový rozbor kytice

Studijní materiál Kytice - rozbor díla k maturitě (3) už se na Tebe teší v rubrice Maturitní rozbory, Rozbory děl. Nenech ho čekat dlouho :-) Rozbor sbírky balad od Karla Jaromíra Erbena Kytice. O autorovi. Karel Jaromír Erben(1811 Miletín - 1870) byl český historik, právník, archivář, spisovatel, básník, překladatel a sběratel českých lidových písní a pohádek; představitel literárního romantismu

Rozbor díla: Kytice. Rok vydání: 1. vydání: 1853 - obsahovalo 12 básní; 2. vydání: 1861 - bylo rozšířeno o baladu Lilie; Literární druh: lyriko-epika; Žánr: balada (= lyricko-epická báseň s dramatickým, pochmurným dějem a tragickým koncem, nejdůležitější dialog - zvyšuje dramatičnost, zrychluje děj Český-jazyk.cz - ČTENÁŘSKÝ DENÍK » rozbor díla: Kytice (rozbor) (2) (Karel Jaromír Erben) - Kytice (Mateřídouška) 1. část - báje o původu mateřídoušky (hřbitovy zakládány na suchých místech; mateřídouška roste na suchých místech), tzv. etymologická báseň +.. Rozbor díla: Kytice Autor: Karel Jaromír Erben Rozbor přidal(a): adam Autor: Karel Jaromír Erben (1811 - 1870) Spisovatel, básník, překaldatel, archivář města Prahy; Redaktor Pražských novin; Vystudoval práva a filizofi Karel Jaromír Erben - Kytice. Rozbor díla dále obsahuje rozšířený jazykový rozbor konkrétní textové ukázky včetně figur a tropů, rozbor textu, děj, charakteristiku postav, kompozici díla, prostor a čas, vypravěče, význam díla (hlavní témata, myšlenky a motivy), historický, literární a umělecký kontext, a.

Kytice - rozbor díla k maturitě (3) Rozbor-dila

 1. Rozbor knihy Kytice Spisovatel(ka): Karel Jaromír Erben Přidal(a): Lukáš Pazderník Téma a motiv: Téma: Opakuje se téma viny a trestu. Vztahy postav a napínavý děj. Motiv: Odraz starých mýtů v ústní lidové slovesnosti. Časoprostor: Děj se odehrává na venkově, na místech jako les, rybník nebo chalupa. Jelikož byl Erben sběratel ústní lidové slovesnosti, nebudou se.
 2. Rozbor knihy Kytice Spisovatel(ka): Karel Jaromír Erben Přidal(a): Michaela Šrámková Autor: Karel Jaromír Erben- narodil se roku 1811 v Miletíně Po studiu filozofie a práv se seznámil s Františkem Palackým Svou neuvěřitelnou pracovitostí se zařadil mezi nejvýznamnější Čechy. Český básník, prozaik, jazykovědec, historik, folklorista, sběratel lidové slovesnosti.
 3. Mohlo by tě zajímat: Skupina předmětu CJ - Český jazyk. Podobné materiály. CJ - Český jazyk - jazykové skupiny; CJ - Český jazyk - Jazykověda (lingvistika) a její disciplín
 4. Kytice, původně vydaná pod názvem Kytice z pověstí národních, je stěžejní dílo Karla Jaromíra Erbena.Je to jediná původní kniha, kterou kdy vydal. Jedná se o sbírku 13 skladeb inspirovaných lidovou slovesností poukazující na hodnotu mezilidských vztahů
 5. ární práce a další

Karel Jaromír Erben - Kytice - rozbor RozboryKnih

 1. s Kyticí přináší Erben do literatury dva nové principy: komponovanost - rozmyšlené rozvržení básníàzrcadlově protilehlé básně - první a poslední (Kytice, Věštkyně), druhá a předposlední (Poklad, Dceřina kletba), třetí a třetí od konce (Svatební košile a Vrba), čtvrtá a čtvrtá od konce (Polednice, Vodník), pátá a pátá odzadu (Zlatý kolovrat.
 2. Kniha: Kytice Autor: Karel Jaromír Erben Deník přidal(a): Veronika Podobný materiál: Rozbor díla Veronika Sichová Autorem knihy Kytice je Karel Jaromír Erben. Číslo Vydání knihy je 2. Tuto knihu vydalo Státní pedagogické nakladatelství, n. p., v Praze roku 1971 jako svou publikaci č. 01- 29- 06. Počet stran je 95. Dílo Kytice se původně jmenovalo Kytice z pověstí.
 3. KYTICE (Kytice z pověstí národních) CHARAKTERISTIKA UMĚLECKÉHO TEXTU Okolo lesa pole lán, hoj jede, jede zase pán; vytváří se jazykový program, v literatuře se uplatňuje preromantismus 3. fáze: 1830−1848, J. K. Tyl, K. H. Mácha, K. J. Erbe
 4. Jakékoli literární dílo, ať už se jedná o prózu nebo poezii, se skládá ze tří vrstev - jazykové, tematické a kompoziční. Jazykové prostředky tropy a figury patří do jazykové vrstvy, ve které najdeme zvukové uspořádání hlásek, použitou slovní zásobu a nejrůznější výrazové prostředky

Rozbor textu bývá v hodinách českého jazyka mnohdy opomíjen, a tak se může stát, že uchazeč o studium na vysoké škole (a nejen on) bude zaskočen tím, že se po něm při přijímacích zkouškách tato dovednost žádá. Popsat alespoň trošku nějaký text umí každý z nás, ale jistě neuškodí znát několik fíglů jak na to motiv vlaku - bydleli v domě u nádraží (př. básně Vlaky, Nádraží) Hlavní postavy maminka - hodná, veselá, starostlivá, pracovitá, dělá vše pro svoje děti, pracuje od rána do večera stále uklízí, večer je velmi unavená a nemá silu nic dělat (prala, vařila, umývala Rozbor poezie nebývá oblíbenou činností studentů. Asi jen málokoho baví hledat v básni metaforu či personifikaci, případně do testu napsat vysvětlení těchto pojmů. Právě zmíněná metafora či personifikace patří k nejznámějším a nejhojněji užívaným básnickým prostředkům Jazykový rozbor - slovní zásoba. umělecké prostředky: baladická zkratka - týká se času i děje (-zhuštěný, úsporný jazyk - neslovesné věty, chybí spojky, místo sloves citoslovce => dějový spád + dramatičnost, přímá řeč. zvukomalba (Vodník), přirovnání, metafory, personifikac 1811 - 1870 Karel Jaromír Erben byl český historik, právník, archivář, básník, sběratel lidové slovesnosti a také překladatel narodil se 7. listopadu 181

Kompozice literárního díla: fabule, přirozený sled událostí, smyšlený příběh, popř. jednotlivá příhoda, která se realizuje v díle prostřednictvím syžetu.Fabule se obyčejně rozvíjí uvedením osob (postav), navzájem spjatých zájmy nebo vztahy. syžet, sujet - 1. dějové schéma dramatického díla; systém, jímž jsou komponovány situace, události a konflikty. Komplexní jazykový rozbor směřuje od nejnižších jazykových plánů k nejvyšším a naopak. Postupuje tedy od celku k rozčlenění na jednotlivé jazykové jednotky, k jejich identifikaci, dále k syntéze, jíž opět vznikne větný nebo i textový celek jazykový rozbor. zápis do školního sešitu - zde. PS 32/5 - řešení cvičení zde . 13.11. on-line hodina. Mluvnice. procvičování pravopisu . Literatura. kontrola úkolu. test - Erben - Kytice . Na příští týden: pravopisné cvičení, opakování o podmět Čj.všestranný jazykový rozbor Čeština ø 49.5% / 15283 × vyzkoušeno; Český jazyk - Velká písmena Čeština ø 82.8% / 6436 × vyzkoušeno; Jazykový rozbor Čeština ø 85.9% / 1023 × vyzkoušeno; Test pro žáky 9. tříd Čeština ø 49.6% / 27430 × vyzkoušeno; ČJ - Podmět, přísudek apod. Čeština ø 85.4% / 3686. Komplexní cvičení jsou pro důležitá, protože procvičují několik kapitol české gramatiky naráz, což dokáže skvěle připravit na školní test, přijímací řízení atp. Zvládnete se tedy poprat i s úkoly, které se nevěnují jen jedné zapeklitosti? Zkuste rozebrat text komplexně. (1) Maminka přišla z práce ve tři hodiny a vypadala unaveně. (2) Uvařila si kávu, ale.

• Kytice (úvod)+Věštkyně (závěr) = vlastenecké básně • 11 balad • hlavní hrdinky jsou ženy (kromě Záhořova lože) • osudovst (hrdinky se nemůžou problému vyhnout) • řeší se rodičovské-Poklad, Polednice a milenecké vztahy-Holoubek • nadčasovost (problémy vždy-ve všech obdobích Jazykový rozbor kytice Karel Jaromír Erben - Kytice (rozbor) (5) Čtenářský dení . Český-jazyk.cz - ČTENÁŘSKÝ DENÍK: Kytice (rozbor) (5) (Karel Jaromír Erben) - Jedna z nejdůležitějších knih českého národního dědictví. Taky konstantní pojem české literatury ; Mluvící hlavy FF UK k maturitě

Kytice - rozbor díla k maturitě Rozbor-dila

Karel Jaromír Erben - Kytice (rozbor) (2) Čtenářský

 1. Karel Jaromír Erben: Kytice. maturitní téma nejprve podává přehled tvorby Karla Jaromíra Erbena a poté popisuje obsah jednotlivých skladeb Kytice. Dodává také stručný rozbor tematického, jazykového a kompozičního plánu a jmenuje významné české a světové autory romantismu
 2. UKÁZKY: ukázka A: Osiřelo dítě Na hřbitově leží o půldruhém létě. blízko samých dveří. Když už rozum bralo, Jak dítě slyšelo, na matku se ptalo. na hřbitov běželo. Ach, táto, tatíčku!Špendlíčkem kopalo, kde jste dal matičku? prstíčkem hrabalo. Tvá matka tvrdě spí, Ach, mámo, mamičko! žádný ji nevzbudí. promluvte slovíčko.
 3. český jazyk - 9.ročník jazykový rozbor VY_12_INOVACE_ČJ.9.B.01 ČESKÝ JAZYK - 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Naděžda Dzodzáková Dvouapůlletý šimpanz Dodo z thajské zoo ukázal, jak blízko mají lidoopi k člověku a jak jsou neuvěřitelně učenliví a chytří
 4. Karel Jaromír Erben - Kytice. DOCX. Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,85 kB) Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX. Stáhnout soubor. Rozbor knížky k maturitě..
 5. Materiál v edupage -komplexní jazykový rozbor Letopisy Narnie (Zařazeno v testech, je možné získat jedničku.) _____ Středa 27.5.2020. Materiál v edupage - Grafické znázornění souvětí 2 Kytice poprvé vyšla v roce 1853 a patří k základním dílům národní literární klasiky. Spoluscenáris-ta, kameraman a režisér.

Rozbor úryvku • jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku V dialozích hovorový jazyk, místy až nespisovný. V díle se objevují jak slova stylově neutrální, tak i slova zabarvená (křupan, huso, mizera). Na jazykový projev postav v Revizorovi je kladen patřičný důraz. Každá osoba má svů Jazykový plán literárního díla. Jazyk je v literárním díle stěžejním prvkem - upoutá totiž čtenářovu pozornost od samého počátku. Jestliže plán kompoziční (jak autor dílo vystavěl a rozvrhnul) odkrýváme postupně, jazyk nám autor servíruje od první stránky. Erben: Kytice) Epanastrofa - opakování slova na. dílo: Kytice z pověstí národních, Prostonárodní písně a říkadla, pohádky Zlatovláska, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Pták Ohnivák a Liška Ryška Karel Hynek Mácha (1810-1836) - básník a prozaik, nejvýznamnější představitel eského romantismu - studoval filozofii na UK a práv Evžen Oněgin - rozbor díla k maturitě (2) Rozbor-dila . Všestranný jazykový rozbor. VJARZ. Západočeská univerzita v Plzni Ještě připomeňme, že čínští rudí soudruzi o parametrech epidemie celému světu lhali, aby si mohli stáhnout do kontinentální Číny levné ochranné prostředky

Karel Jaromír Erben - Kytice - Snadná maturit

Obsah se snažíme každým dnem aktualizovat, ale občas nám něco unikne. Pokud jsi nenašel, co jsi potřeboval, tak nám napiš na naší podporu a my to napravíme - Kontak Jazykový rozbor PS 12/3, D.Ú.- PS 12/1- pravopis- vložit ve Wordu do Učebny. Literatura- Práce s baladami K. J. Erbena- Polednice, Vodník, Zlatý kolovrat- PS, kvíz vycházející z těchto balad v Google Učebně. Komunikace a sloh- Popis předmětu- zápis v Google učebně, popis běžných předmětů- zatím ústně- viz. on-line hodin Třída 6.B Třída 6.B - Český jazyk Plán výuky ČJ na týden 1.-5.6. Téma: Základní větné členy - podmět a přísudek, popis předmětu, práce s odborným textem - výpisky a výtah, literatura humoristická, literatura historická a biografick

Kytice - rozbor knihy (2) RozborKnihy

Jazykový plán. Dílo je psáno spisovným srozumitelným jazykem, objevují se latinské výrazy (např. angina pectoris, leprosis, maculosa), anglické (I congatulate you, professor!) i německé (Wirklich überraschend!) i francouzské věty (Par ici, chers confreres). Kytice rozbor - Karel Jaromír Erben. Atlaso. 27. 9. 2020. 0 Rozbor uměleckého díla - Kompozice literárního díla 20.05.2012 21:26. Kompozice literárního díla (především prózy) Při rozboru kompozice se zaměřujeme na to, z jakých prvků je dílo vystavěno a jak jsou tyto prvky řazeny, sledujeme způsob vyprávění a osobu vypravěče a nepomineme ani prolínání řeči autorské a. Řešení PL Kytice 1 + 2: Gott. 14.4.2020: Čeština: PL6 - přídavná jména, řešen Pracovní list 14 - jazykový rozbor řešen.

Kytice - rozbor knihy RozborKnihy

 1. Jazykový rozbor (úlohy 1 - 7 se týkají zadaných vět, úlohy 11 - 13 se týkají zadaného souvětí) Jaký typ básní obsahuje Erbenova sbírka Kytice? Varianta 34. Doplň text. Jazykový rozbor (úlohy 1 - 8 se týkají zadaného souvětí) Které grafické znázornění odpovídá danému souvětí
 2. expedice / české divadlo - vývoj - budovy - přínos Tháma / jazykový purismus Preromantismus charakteristika literatury Máj - Márinka - Kat / Erben - sběratelská činnost - Kytice Realismus Nové zpěvy / Bezruč - Slezské písně (popis vzniku sbírky, rozbor sbírky) / Gellner - jeho přínos, Po nás ať.
 3. ML - jazykový rozbor - větné členy, slovní druhy, mluvnické kategorie + zopakování Podstatná jména + výjimky v životnosti a shodě přísudku s podmětem. DÚ 8/4 - pracuj s modrou tabulkou uprostřed stránky. 9. 9. LV - literární druhy - čtení a rozbor díla. 8. 9. ML - Větné člen
 4. ární práce, domácí úkoly a další z předmětu CJ - Český jazyk
 5. Státní maturita z českého jazyka a literatury na Střední lesnické škole a SOU Křivoklát. Zkouší Mgr. Pavel Vyroubal. Jako umělecký text byl vybrán Král Lávra..
 6. Jazykový plán: Často využívá dialogy, personifikaci, metafory, příměry, citoslovce, krátké věty pro větší dramatičnost děje Čtivý, nadčasový jazyk - výrazný rým, dokonalý souzvuk a zvukomalba . Kompoziční plán: 13 balad zrcadlově symetricky uspořádaných (12 z nich + Lilie) 1
 7. Jednoho chladného zimního rána se v dostavníku sešli pan Loiseau jeho manželka paní Loiseau, továrník Carré - Lamadon a jeho manželka paní Carré-Lamadon, hrabě Hubert de Bréville a hraběnka de Bréville, 2 jeptišky, demokrat Cornudet a Kulička

Noc na Karlštejně - referát. iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy Základní škola Velešín. Družstevní 340 Velešín 382 32 ID schránky: ytxmtwc IČO: 00583723. 380 331 614. mail@zsvelesin.c Určování funkčních stylů, slohových postupů a slohových útvarů je nedílnou součástí maturitní zkoušky. Proto jsme pro vás připravili souhrnnou tabulku, která vám pomůže se rychle zorientovat v této problematice Komplexní jazykový rozbor. 12 úloh | Typ cvičení Kvíz / test Rozbor textu bývá v hodinách českého jazyka mnohdy opomíjen, a tak se může stát, že uchazeč o studium na vysoké škole (a nejen on) bude zaskočen tím, že se po něm při přijímacích zkouškách tato Popsat alespoň trošku nějaký text umí každý z nás, ale. Jazykový Rozbor: Charakteristika: kritika chorobné touhy po penězích - peníze jsou vášní, která člověka vylučuje ze života a deformuje přirozené lidské vztahy; člověk zaslepený touhou po bohatství nebere ohled na city ani na lásku; výsměch lidské chamtivosti - dodržení jednotky místa, času a děje, hra je psaná v.

První modul je věnován jednomu z nejznámějších autorů naší literární historie - Karlu Jaromíru Erbenovi a jeho dílu Kytice. Modul obsahuje texty o Erbenově životě, jeho podobnostech s Boženou Němcovou, literární dílo Kytice a ukázky z jednotlivých balad. Modul je ukončen testem, který obsahuje otázky na dané téma Erben K. J., Kytice z pověstí národních 10. Erben V., Smrt talentovaného ševce 11. Fuks L., Spalovač mrtvol 12. Gogol N. V., Revizor 13. Grosman L., Obchod na korze jazykový rozbor bude písemně se bude při státních maturitách posílat do Prahy a budou ho opravovat až tam... vonZahn offline.

Video: Jazykové prostředky, CJ - Český jazyk - - unium

Kytice (sbírka) - Wikipedi

 1. Jazykový rozbor - slovní zásoba - přímá řeč, psáno stručně, jasně, věcně Vlastní názor: Kytice je pro mě velmi důležitou knihou. Vždycky jsem tyto básně zbožňovala. Jedná se o velmi čtivé dílo, ve kterém pokaždé může čtenář najít něco, co před tím nezpozoroval. Nejvíce si zřejmě vážím toho.
 2. Příprava do českého jazyka v termínu od 27. 5. do 3. 6. Dobrý den, opět vám tady dávám přípravu na celý týden. Chci poděkovat všem, kteří se připojují na online výuky, které probíhají každou středu, aspoň pochytíte základy a v dalších ročnících nebudete mít s učivem problém
 3. Je to legenda, ale trochu připomíná pohádku. Je zde nápadný kontrast mezi mládím a stářím. Tato legenda je součástí Kytice, jediné básnické Erbenovy sbírky, která vyšla poprvé v roce 1853. Jádrem sbírky je dvanáct básní, oddílů Pověsti národní, jimž předchází původní báseň Kytice
 4. ka Verše prodchnuté láskou k matce a vzpomínkami na d ětství. Motiv: láska ke své ma
 5. Tato kapitola zahrnuje všestranný jazykový rozbor, který bude sloužit ke zdokonalování logického myšlení, procvičování funkčních stylů, pravopisu, větných členů, slovní zásoby, syntaxe, interpunkce, odvozování slov, lexikologie, orientace v literatuře, porozumění textu, frazeologismů a především jako příprava ke.
 6. Inzerát Čtenářský deník 2. ročník v okrese Žďár nad Sázavou, cena 200Kč, od Terezie.Svobodova na Sbazar.cz. Popis: Nabízím vypracované čtenářské deníky. Seznam knih: 1. Evžen Oněgin 2. Havran 3. Kytice 4. Máj 5. Noc na Karlštejně 6. Oliver Twist 7. Otec Goriot 8. Paní Bovaryová 9. Povídky malostranské 10. Tyrolské elegie Každý rozbor obsahuje: literární druh.
 7. Řešíme logický problém (všestranný jazykový rozbor) Materiál propojuje dvě oblasti - všestranný jazykový rozbor a řešení logického problému, tzv. Einsteinovu hádanku, která byla upravena tak, aby ji žáci šestého ročníku vyřešili. Kromě powerpointové prezentace j

Epiteton - básnický přívlastek, umělecký jazykový prostředek, obrazné pojmenování Přirovnání - dělí se na to, co přirovnáváme a na to, co charakterizujeme (např. hezká jako princezna, hladový jako vlk) Figura - je založena na pravidelném seskupování slov a vět, zdůrazňuje myšlenk • Český jazyk a literatura rozbor uměleckého textu (rozbor výňatku, autor a literárněhistorický kontext) a neuměleckého textu (stylistická část a jazykový rozbor) • Anglický jazyk (pokud byl zvolen) . představení sebe sama, samostatný projev na vylosované téma, po Kniha: Zbabělci Autor: Josef Škvorecký Deník přidal(a): Janky Přidáno na: Studijni-svet.cz československý spisovatel, Praha 1966 Doba a místo děje: Květen 1945, Období osvobozování Československa od německé okupace, Kostelec Námět: Prožívání osvobození z pohledu mladého muže. Hlavní myšlenka: Hledání smyslu života, radosti života a důležitých věcí v.

Karel Jaromír Erben: Kytice - Čtenářský-deník

Rozbor - Maminka, CJ - Český jazyk - - unium

 • Vejce se šunkou.
 • Vydržení práva cesty.
 • Mamba zelena cena.
 • Toxoplazmoza flegr.
 • Poruchy spánku wikipedie.
 • 31. týden těhotenství pohyby.
 • Psychotesty kresba domu.
 • Hip hop stage radio.
 • Cytoplazmatická membrána je tvořena.
 • Historie zdravotních sester.
 • Anton yelchin úmrtí.
 • Patrová postel aldo.
 • Palivové dřevo žatec.
 • Vlakem do itálie se psem.
 • Atari 800xl bazar.
 • Syndrom míšního konu.
 • Międzyzdroje oceanarium.
 • Kopos eshop.
 • Termodeka pro děti.
 • Lp all the things i lost on you.
 • Drážďany vlajka.
 • Stržená piha.
 • Tour de france 2017 vysledky.
 • Stará fotka na pasu.
 • Jak napsat zprávu na instagramu.
 • Kdy vysazovat hortenzie.
 • Určete výslednou kapacitu kondenzátorů obrázek pokud platí.
 • Agenturní zaměstnávání dohoda o provedení práce.
 • Co je olaplex.
 • Cukrárna na slovanské plzeň 2 slovany.
 • Ekosystém rybník prezentace.
 • Spitfire mark 1.
 • Polévka z pečené dýně.
 • Test horských kol 29.
 • Michael kors original.
 • Kalábrie bezpečnost 2017.
 • Příběh služebnice hlášky.
 • Dorty od anny.
 • Antistatický sprej na vlasy.
 • Kde koupit poštovní známky.
 • Dědictví po matce.