Home

Skupiny bě bje pě vě vje pracovní list 4 ročník

Seznam cvičen

Učírna - Skupiny bě, pě, vě, m

 1. Žák si hravou formou procvičí pravopis slov se skupinami bě, pě, vě, mě. Bude doplňovat vhodnou slabiku do slov, pojmenovávat obrázky, připojovat obrázky ke správné slabice a tvořit krátké věty. Materiál obsahuje řešení pro učitele
 2. Aktivizační prezentace a dva testy, lehčí a těžší, pro výuku českého jazyka, zaměřené na pravidla při psaní E a Ě po souhláskách B (BJ), P a V (VJ). Primárně jsou určeny žákům s lehkým mentálním postižením, ale jako základní informační materiály je lze využít i pro jiné skupiny žáků
 3. Ročník Předmět Kapitola Podkapitola Název > 6: Český jazyk Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně (1) 04b: 6: Český jazyk: Pravopis slova: Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně (1) 05b: Zobrazena cvičení 1-10 (0 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina
 4. Procvičte si v krátkém pravopisném cvičení psaní ě/je.Pravopisné cvičení je cílené, nechtěli jsme využívat dlouhé věty, ale pouze větná spojení. Po ukončení můžete volně pokračovat na další cvičení v kategorii Psaní bě/bje, vě/vje, mně/mě
 5. Skupiny bě-, vě- se učí žáci v 5. ročníku základních škol. Nejedná se o pravopisně složité učivo, je ale důležité věnovat mu náležitou pozornost. Připravili jsme pro vás jednoduchá i obtížnější cvičení zaměřená výlučně na psaní správných skupin bě/bje, vě/vje a mě/mně
 6. Materiál obsahuje pracovní list pro skupinu. Žák bude v ukázkách rozpoznávat manipulaci v reklamě, zamyslí se nad zkušeností s reklamou a v realizačním týmu se pokusí vymyslet seriózní reklamu. Odkaz na televizní vysílání 4. ročník. 10. týden - Skupiny mě/mně, bě/bje, vě/vje. Prezentace s test
 7. Id: D3511 Autor: Mgr. Jana Dvořáková Stupeň: ISCED 1 Ročník: 4. ročník ZŠ Předmět: Český jazyk a literatura Tematický celek: Jazyková výchova Téma: Skupiny - bje, bě, pě, vje, vě, mně, mě Klíčová slova pro tento vzdělávací materiá

Chyby: Zavřít Znovu Znov V souladu s RVP ZVPracovní sešit obsahuje: OpakováníTvrdé a měkké souhlásky, slova cizího původuSkupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mněPředpony a předložkyPsaní skupin souhlásekVyjmenovaná slova IVyjmenovaná slova IIKoncovky podstatných jmenKoncovky přídavných jmenVlastní jménaPsaní číslovek řadovýchPsaní čárekPřímá řečSouhrnné diktátyTest 1 (kapitoly 1. Materiál je určen pro 6. ročník při opakování pravopisných jevů - skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně. Obsahuje různé typy cvičení, které lze využít k procvičení nebo k ověření znalostí žáků. DUM podporuje aktivitu žáků a přispívá ke zvýšení názornosti, je určen pro interaktivní řešení Grade/level: 4 Age: 10-11 Main content: Skupiny bě, bje, pě, vě, vje Other contents: Add to my workbooks (3) Download file pdf Embed in my website or blog Add to Google Classroom Add to Microsoft Teams Share through Whatsap

Psaní bě/bje. Svatba. Na svatb Petra a Alžb ty se seb hla hrozná událost. B da! B hem novomanželského polibku a láskyplného ob tí se nevěstě ztratil prstýnek. Měla ho na sob sotva pár sekund a najednou chyb l Skupiny bě/bje, vě/vje, pě. Zdvojené souhlásky. Název sady: Český jazyk 4. ročník. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3577. Anotace: Materiál je určen pro žáky 4. třídy k seznámení a procvičení skupin bě/bje, vě/vje, pěa zdvojených souhlásek. Po výkladu žáci plní zadané úkoly Skupiny bě, pě, vě, mě. . 1-2-3 : Čti správně slabiky bě, pě, vě, mě. Doplň slova

Slova s bě, pě, vě, mě s obrázky - Digitální učební

ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ Očekávaný výstup Orientovat se a znát pravopis psaní slov s bě/bje, vě/vje, pě a mě/mně. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova Skupiny slov bě/bje, vě/vje, pě a mě/mně Druh učebního materiálu Pracovní list (ve Wordu) Druh interaktivity Aktivita Cílová skupina, ročník Žák(-yně), 2. ročník Jaroše získala v rámci grantových projektů ESF 4 441 019,42,- Kč na realizaci dvou projektů. devátý ročník. Psaní u, ů, ú - pravopisná cvičení. Předložky s, z. - pravopisná cvičení. hodnocení lekce . Psaní bě-bje, pě, vě-vje - pravopisná cvičení. hodnocení lekce . Psaní mě-mně - pravopisná cvičení.

Školní a webové informační centrum Základní škola Kpt. Jaroše získala v rámci grantových projektů ESF 4 441 019,42,- Kč na realizaci dvou projektů Pravopisníček pro 4. a 5. ročník ZŠ je doplňkový pracovní sešit, který slouží k procvičení pravopisných jevů probíraných na 1. stupni základních škol. psaní i/y, psaní s/z/vz, psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně a psaní skupin souhlásek), přičemž každá strana se zaměřuje zpravidla na jeden jazykový jev. Stavba slova, zdvojené souhlásky, skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně, předpony s-, z-, vz-, psaní ú/ů. Anotace Prezentace popisující stavbu slova a pravopis s ní související Český jazyk - skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně. uč. str. 24, 25 - pečlivě přečíst všechny žluté rámečky. Doplňovací cvičení 1, 2, 3 ústně odůvodnit. Ve škole jsme si v úterý obě strany již vysvětlili. Pokud se jedná o předponu, zkoušíme ji nahradit jinou, hledáme ve slovech kořen slova

Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně. Procvičování s využitím hlasovacího zařízení ActiVote 4. ročník | Český jazyk | Skupiny bě/bje, vě/vje, pě. Zpět na přehled testů. Skupiny bě/bje, vě/vje, pě PIEROT, spol. s r.o., Štefánikova 29, Praha 5 - Smíchov | Tel: 257 328 476, 736 620 254 | pierot@pierot.biz © 2014, Realizace a hosting CDI.C 4. ročník - Skupiny bě/bje, vě/vje, . Otestovat. 4. ročník - Zdvojené souhlásky. Otestovat. 4. ročník - Podstatná jména a jejich rod, číslo a pád.. Otestovat. 4. ročník - Rod střední - vzor město. Pracovní příležitosti; Distributoři. Bux; Euromedia; Kanzelsberger Diktáty na bě/bje, pě, vě/vje ZDE. Vyjmenovaná slova si procvičuj ZDE. Literatura. Téma: Pohádka - hlavní znaky, druhy pohádek, opakování poezie. Vyplň test z poezie ZDE. Termín odevzdání je 4. 12. Test budu hodnotit známkou. Podívej se na 4 slajdy prezentace o pohádkách ZDE. Zapiš si zápis do sešitu literatury.

Pracovní list - opakování 14. 4. -20. 4. 1) Skupiny . bě / bje, pě, vě / vje, mě/mně. Doplň vhodná slova se skupinami: bě/bje, vě/vje, pě Český jazyk - napiš si zápis Předpony ob,v, psaní bě, pě, vě.doc (25088) - pročti si v učebnici na str. 21 cv. 2 a žlutý rámeček - procvičuj na následujícím odkazu V souladu s RVP ZVOpakování (tvrdé a měkké souhlásky,spodoba slov,vyjmenovaná slova,vlastní jménaPředpony a předložky (od-, nad-, před- , roz-, bez-, vz- a předložka bez, skupiny bě/bje, vě/vje, pě)Psaní skupin souhlásekPsaní i/y ve vyjmenovaných slovech a slovech příbuznýchUrčování slovních druhůPodstatná jména (koncovky podstatných jmen rodu mužského. Pracovní list - skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně - opakování (8.třída) - řešení, hodnocení Doplň -ě nebo -je:12 b. Kruhový objezd, stará pověra, objemný balík, věčný problém, matčino objetí, zaťatá pěst, objednat oběd, zrakový vjem, obětovat se pro někoho, špatné svědomí, sběr papíru

Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/... Více informací od 72 Kč . Koupit nejlevněji. Barevné úlohy z češtiny pro 2. ročník Kniha: Barevné úlohy z češtiny pro 4. ročník; Pracovní sešit slouží k procvičování učiva v hodinách čtení a psaní ve třídě a také k domácí přípravě. Obsahuje různorodá zábavná. Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně Pracovní listy k prohloubení učiva (souhvězdí). Propojení s matematikou. Pracovní listy využijeme především v hodinách matematiky 4. Stavba slova a pravopis - slovotvorný základ - stavba slova - slova příbuzná - skupiny hlásek při odvozování - skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně - předložky s, z, předpony s, z, vz - i/y po obojetných hláskách - střídání hlásek při odvozování a) změny samohlásek b) změny souhlásek prosinec 5. Tvarosloví. Psaní bě/bje, pě, vě/vje. Víte kdy se píše ve slově -ě- a kdy -je-? V tomto dokumentu naleznete vysvětlení s názornými příklady. 4 kredity Určování pádu u podstatných jmen . Znáte jaké máme pády u podstatných jmen a jak se určují?.

BĚ/BJE, PĚ, VĚ/VJE - Digitální učební materiály RV

Úterý 1. 12. Čj: Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, učebnice str. 49, DÚ: PS str. 25, nauč se báseň Čert a Mikuláš Aj: Učebnice str. 22 - Dny v týdnu, rozhovor 22/3 - umět číst, Wh - otázky (v sešitě - naučit se) DÚ: 18/2 - doplnit informace do rozhovoru, 20/1 - doplňte zájmena a sloveso být. VE ČTVRTEK TESTÍK NA TVARY SLOVESA BÝT, ZÁJMENA PŘIVLASTŇOVACÍ A ZÁKLADNÍ. Pracovní sešit je moderní publikací poskytující široký výběr diktátů, úloh a her, ve kterých si žáci procvičí pravopisné jevy vyučované v daných ročnících. Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně Koncový ročník: 4. Přiložené dokumenty. Zařazeno do kategorií Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně Cestujeme po Evropě - opakování (3 - 4 vyučovací hodiny) - popis vyučovacích hodin - pracovní list. 4. ročník (kat. č.: 4011) formát: 200 x 260 mm rozsah: 80 stran váha: 195 g Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně Český jazyk 4 - Pracovní sešit Pracovní sešit k učebnici Český jazyk 4 obsahuje úkoly různého stupně náročnosti,. Identifikátor materiálu: EU - 7-60 Český jazyk a literatura 9.ročník Anotace Pracovní list- Skupiny bě, bje, pě, pje, mě, mně, vě, vje Autor Mgr. Martina Březinová Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žáci rozliší význam slov, procvičí si a vysvětlí pravopis slo

Video: Pravopisné cvičení na psaní ě/je (11 úloh) - DOPLŇOVAČK

Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně Předpony a předložky Psaní skupin souhlásek Vyjmenovaná slova I Vyjmenovaná slova II Koncovky podstatných jmen Koncovky přídavných jmen Vlastní jména Psaní číslovek řadových Psaní čárek Přímá řeč Souhrnné diktáty Test 1 (kapitoly 1.-3.) Test 2 (kapitoly 4.-7. Desetiminutovky jsou určené každému, kdo si potřebuje v pár minutách prověřit své znalosti. V knize najdeme velké množství materiálu na procvičení BJE, VJE, BĚ, PĚ, VĚ + MĚ, MNĚ. Můžeme vyplňovat jeden list po druhém, anebo na přeskáčku Předpony a předložky (od-, nad-, před- , roz-, bez-, vz- a předložka bez, skupiny bě/bje, vě/vje, pě) Psaní skupin souhlásek; Psaní i/y ve vyjmenovaných slovech a slovech příbuzných; Určování slovních druhů; Podstatná jména (koncovky podstatných jmen rodu mužského, ženského a středního) Slovesa (shoda přísudku s. 1. opakuj si a procvičuj si psaní předložek s,se,z,ze a skupiny bě/bje, vě/vje,pě,mě/mně na on line cvičeních (cvičení jsem napsala v pátek) 2. v pracovním sešitě udělej na straně 25 cvičení 6,7,

Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně Jak správně psát slova s mě- mně? - prezentace k učivu - Třináct cvičení k procvičování pravopisu slov se skupinami bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně Procvičujte český pravopis online, na mobilu, odkudkoliv. Tradiční i novátorské úlohy, hry a interaktivní cvičení. Všechna témata českého jazyka: vyjmenovaná slova, velká písmena, čárky, mě/mně,

Skupina bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně Skupiny hlásek vyslovované [mňe] píšeme dvojím způsobem mě nebo mně. 1. V základu slova píšeme vždy mě ( město, měsíc,..) 2. Na rozhraní částí slova se řídíme stavbou slova: a) Mně píšeme, když je v jiném tvaru slova mn ( skromný -skromně) b) Mě píšeme, když je v jiném tvaru pouze Správně píše bě-bje, pě-pje, vě-vje, mě-mně. Uvádí příklady užití výše uvedených skupin ve větách. Vypravuje podle osnovy. Čte nahlas i potichu. Opakování . Věta, souvětí . Slovo . Skupiny bě-bje, pě-pje, vě-vje, mě-mně . Sloh. Čtení . prosinec - leden . Pozná vyjmenovaná slova, rozpozná slova příbuzná a. - toto učivo procvičuj na : onlinecviceni.cz - 1. stupeň - český jazyk - 4. ročník - skladba slova - skupiny bě/ bje, vě/ vje, pě ( bohužel v těchto cvičeních je i procvičování mě/mně a to budeme probírat až v 5. ročníku, proto slova s těmito skupinami hlásek vynechte ) Středa 4.11 Souhláskové skupiny. Vyber vě nebo vje - OK help; Doplň vě, vje - Umíme česky; Vyber bě nebo bje - OK help; Doplň bě, bje - Umíme česky; Doplň bě/bje a vě/vje - Pravopisně; Doplň bě/bje a vě/vje a pě 1 - Pravopisně; Doplň bě/bje a vje/vě a pě 2 - Pravopisně; Doplň mě/mně ve slovech - Čeština diktát 2/ Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně. A/ Opakujeme skupiny bje,vje píšeme tam, kde se setkává předpona ob- a v- s kořenem začínajícím na je-. V ostatních slovech píšeme bě-, vě-. V českých slovech píšeme pouze pě-. Ve většině českých slov píšeme v kořeni slova mě. Jen tam, kde je n součástí mluvnick

Diktáty a pravidla psaní bě/bje, vě/vje, mně/mě

 1. Procvičování pravopisu pro 4.ročník ZŠ - Počet stran 60 Formát A5 Vazba sešitová * Úkoly a cvičení v těchto pracovních sešitech jsou zaměřené na procvičení a zlepšení různých pravopisných jevů. nad-, před- , roz-, bez-, vz- a předložka bez, skupiny bě/bje, vě/vje, pě) ** Psaní skupin souhlásek ** Psaní i.
 2. skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně - UČ, str. 38 - 40; PS, str. 21 - 22 (úkol viz Google učebna) slovní druhy - UČ, str. 52 - 56; PS, str. 29 - 31; Literatura; téma - Místo, kde žijeme; pracovní list literatura (úkol viz Google učebna) prezentace přečtené četby - vlastní příprava; Slo
 3. Videokonference - skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně Halloween pracovní list - oprava: oppitzova : 02.11.2020: Anglický jazyk : Moodle - doplnění chybějících úkolů do 3.11. včetně.

V souladu s RVP ZV Pracovní sešit obsahuje: Opakování Tvrdé a měkké souhlásky, slova cizího původu Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně Předpony a předložky Psaní skupin souhlásek Vyjmenovaná slova I Vyjmenovaná slova II Koncovky podstatných jmen Koncovky přídavných jmen Vlastní jména Psaní číslovek řadových. V souladu s RVP ZVPracovní sešit obsahuje: OpakováníPředpony a předložkySkupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mněPravopis souhlásekVyjmenovaná slova a slova s nimi příbuznáPsaní i/y v koncovkách podstatných jmenPsaní i/y v koncovkách přídavných jmenPsaní zájmenPsaní číslovekShoda přísudku s podmětemPsaní čárekPřímá řečSouhrnné diktátyTest.

Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně Prosinec v pranostikách Vyjmenovaná slova Přehled vyjmenovaných slov Vyjmenovaná slova s y/ý po b a jejich slova příbuzná Vyjmenovaná slova s y/ý po l a jejich slova příbuzná Vyjmenovaná slova s y/ý po m a jejich slova příbuzná Vyjmenovaná slova s y/ý po p a jejich slova příbuzn - procvičování pravopisných jevů: vyjmenovaná slova, skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně, s/z, zdvojené hlásky (nn), psaní velkých písmen - po obnovení školní výuky proběhne kontrolní test na pravopisné jevy - do testu budu vybírat jevy z učebnice na s. 65 - 66 Závěrečné opakován

Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně Procvičování Úterý: Předpony s, se z, ze, vz, vze Procvičování Javorový list - fixy, pastelky, barvený papír Hruška a jablko - vodové barvy a voskovky pracovní list máš ve výukových materiálech Diktáty, testy a hry pro 4. ročník ZŠ - Pracovní sešit je moderní publikací poskytující široký výběr diktátů, úloh a her, ve kterých si žáci procvičí pravopisné jevy vyučované v daných ročnících. Diktáty jsou tří typů - úvodní diktáty doprovázené úl Prvních pár stránek sbírky diktátů a cvičení je věnováno opakování učiva 3. ročníku a párových souhlásek. Za nimi následují úlohy procvičující předložky a předpony, skupiny bě/bje, vě/vje a pě, skloň..

PONDĚLÍ: slohová výchova - str. 10, 11, charakteristika osoby - moje rodina ÚTERÝ: zopakovat skupiny bě/bje, pě, vě/vje (pokud máš něco špatně v úkolu z minulého týdne - hodnocení nalezneš v MOODLU, udělej si opravu); str. 12 - procvičování pravopisu 2 sloupečky; učebnice str. 29 - zopakovat všechna V Na konci publikací naleznete správnářešení všech úkolů, proto jsou také vhodné pro samostatnou přípravu.Opakování (tvrdé a měkké souhlásky,spodoba slov,vyjmenovaná slova,vlastní jménaPředpony a předložky (od-, nad-, před- , roz-, bez-, vz- a předložka bez, skupiny bě/bje, vě/vje, pě)Psaní skupin souhlásekPsaní. Pracovní sešit Český jazyk 5 nově, 1. díl obsahuje: Opakování učiva nižších ročníků Slovo, stavba slova a tvoření slov (části slova, příbuzná slova, tvoření slov, zdvojené souhlásky, předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze-, souhláskové skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně, pravopis i, í/y, ý po obojetných. Úkoly a cvičení v těchto pracovních sešitech jsou zaměřené na procvičení a zlepšení různých pravopisných jevů. Tematicky vycházejí z probírané látky češtiny v každém ročníku a jsou připraveny v souladu s RVP. Každá kapitola obsahuje velké množství doplňovaček a opakování. Na konci publikací naleznete správná řešení všech úkolů, proto jsou také.

4.-5. ročník Webový portál k výuce na dálku MŠM

6.A v pondělí 29.4. si napíšeme diktát - pravopis a zopakuj si pravidla psaní velkých písmen uč. str. 58 a v sešitě v úterý 30.4. - testík z literatury - eposy, legendy, Karel IV. 6.A - ve čtvrtek 25.4. si napíšeme testík z HV - intervaly, stupnice, akord 1. diktát na skupiny -bě, -bje, -vě, -vje, -mě, -mně. Ve škole probíhal sběr papíru. Herec působil sebevědomě. Dřevěná vědra ležela u studny. Objednávka zboží měla zpoždění. Nejpalčivějším problémem je lenost. Zapomněl domácí úkol. Oběd byl chutný. Sjezd spisovatelů proběhl hladce. Host se objevil nečekaně V tomto kvízu ověříte znalosti o jazykových příručkách a především dovednost pracovat s nimi a využít tak jejich potenciál. Test pracuje s různými ukázkami ze slovníků, nemusíte je proto nutně běžet koupit do knihkupectví 4 Procviřuj si uřivo na www.skolasnadhledem.cz akladatelství raus 2019 www.fraus.cz PAVOPS, S KLA DB A Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně Písmeno ě označuje po retných souhláskách b, p, v, f dvě hlásky: j a e (např. hříbě, spěch, věc, fěrtoch) a po souhlásce m rovněž dvě hlásky: ň a e (např. město)

Skupiny bje - bě datakabinet

Hledáte Barevné úlohy z češtiny pro 5. ročník? Na Sleviště.cz Barevné úlohy z češtiny pro 5. ročník od 72 Kč. Porovnejte si ceny z mnoha obchodů v ČR - list předpony a předložky - vypracuj cv.4 - v pondělí 19.10. budeme zkoušet PÁDOVÉ OTÁZKY /měli jste se naučit už na pátek 16.10./ Ve čtvrtek 15.10. v češtině samostná práce - Čítanka pracovní sešit - vypracovat To je cirkus s.30 a 31 /není vysílání z češtiny, jsem na on-line školení pro nadané žáky/ Barevné úlohy z češtiny pro 5.ročník ZŠ - pracovní sešit - Počet stran 60 Formát A4 Vazba sešitová Pracovní sešit slouží k procvičování učiva v hodinách čtení a psaní ve třídě a také k domácí příprav Člověk a svět práce (Pracovní činnosti) 4. a 5.ročník 8 hodin, využíváme 7 hodin disponibilní časové dotace ředevším na posílení výuky čtení s porozuměním a dramatické výchovy. - skupiny bě - bje, vě - vje, pě, mě - mně. Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně Pravopis souhlásek Vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná Psaní i/y v koncovkách podstatných jmen Psaní i/y v koncovkách přídavných jmen Psaní zájmen Psaní číslovek Shoda přísudku s podmětem Psaní čárek Přímá řeč Souhrnné diktáty Test 1 (kapitoly 1.-3.) Test 2 (kapitoly.

Předpony ob-, v-, psaní bě/bje, vě/vje/m

- popis vyučovací hodiny - prezentace - kartičky s pojmy - pracovní list - 3) Nížiny a pohoří v Evropě (2 - 3 vyučovací hodiny) - popis vyučovacích hodin - prezentace - kartičky s pojmy - pexeso - pracovní list - přiřazovací cvičení - 4) Podnebí v Evropě (1 vyučovací hodina Pracovní sešit je moderní publikací poskytující široký výběr diktátů, úloh a her, ve kterých si žáci procvičí pravopisné jevy vyučované v daných ročnících. Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně Koncový ročník: 5. Přiložené dokumenty. Zařazeno do kategorií 1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Dobrá Jana Název DUM: VY_32_Inovace_1.1.11 Skupiny bě/bje, vě/vje, pě Zdvojené souhlásky Název sady: Český jazyk 4. ročník Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Materiál je určen pro žáky 4. třídy k seznámení a procvičení skupin bě/bje, vě/vje, pě a zdvojených souhlásek

Diktáty, testy a hry pro 4

 1. Pracovní motivace; ČJ pro 4. ročník roz-, bez-, vz- a předložka bez, skupiny bě/bje, vě/vje, pě) Psaní skupin souhlásek Psaní i/y ve vyjmenovaných slovech a slovech příbuzných Určování slovních druhů Podstatná jména (koncovky podstatných jmen rodu mužského, ženského a středního) Slovesa (shoda přísudku s.
 2. Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně Předpony a předložky Psaní skupin souhlásek Vyjmenovaná slova I Vyjmenovaná slova II Koncovky podstatných jmen Koncovky přídavných jmen Vlastní jména Psaní číslovek řadových Psaní čárek Přímá řeč Souhrnné diktáty Test 1 (kapitoly 1.-3.) Test 2 (kapitoly 4.-7.) Test 3.
 3. ČJ - učebnice Alter strana 30/13 - do sešitu (opakujeme -bje/bě, pě, vje/vě) - 4 řádky MA - kopie učebnice - strana 41/1 - 5. a 6. sloupec (dělení číslem 6 a 7) Přírodověda - nastuduj kapitolu PODZIM (Příroda na podzim, rostliny na podzim)- učebnice strana 24, 25 (nové strana 22 + odstavec 23) + otázky a odpovědi do sešitu

DUMY.CZ Materiál Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mn

 1. Skupiny bě/bje,vě/vje,pě. Slovní druhy. Vzory rodu středního. Vzory rodu ženského. Vzory rodu mužského. Matematika. Opakování ze 3.třídy. Zaokrouhlování na desítky a stovky. Dělení se zbytkem. Počítání do 10 000. Převody jednotek. Učivo‎ > ‎Učivo 4.ročník‎ >.
 2. - skupiny bě - bje, pě, vě - vje, mě - mně - předpony s-, z-, vz- - předložky s/se,z/ze - vypracovat 40/4, 41/5, 43/3 - vyfotografovat a poslat na mail vrestalova@chelcickeho.cz do 12.11. Sloh - vypravování - napsat vypravování - můj zážitek - poslat na mail do 16.11. Zadání práce z dějepisu 9. - 13.11
 3. 12.hodina, 4.12.2013 Předpony s-, z-, vz- Pravidla pro psaní předpon najdete v učebnici na str. 42 KP - pravopis skupin bě - bje, vě - vje, pě, mě - mn
 4. Obsah 4. ročník 4. ročník - Piston machines and piston compressors - pístové stroje a kompresory Pracovní list 2 psaní bě bje vě vje a mě mně Pracovní list 3 Interpunkce Pracovní list 4 Psaní předložek a předpon Vybrané kovové prvky I.A až IV.A skupiny a I.B až II.B skupiny
 5. bě / bje, pě, vě / vje,: Kdy tedy napsat . 1.Zhlédněte výukové video zeměpis pro 7. ročník- Amerika- úvod, které bude umístěno na školním kanále YouTube (nejpozději v pondělí 25. 5.) Pracovní list z literatury Last modified by: Voříšek Marti
 6. Dávám k dispozici pracovní list na skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně MATEMATIKA Téma: Počítáme se zlomky - sčítání, odčítání, slovní úlohy, užití v prax

Psaní skupin bě-bje, vě-vje, pě workshee

 1. Pracovní list Předmět: Český jazyk Řešení Ročník: 5.A Opakování vzdělávacího celku: Skupiny bje/ bě, vje/ vě, pě, mě/ mně. Vypracoval: Mgr. Eva Zlámalová. Základnl 'kola , Pracovní list Piedmët; Ceský jazyk I Opakováni eelku: Skupiny bjeJ N, vie/ vë, pé, mW mnE 1. Doplð jai v gpuj vétu s vhodným chyNjícfm výrazem
 2. Pracujeme společně v Pracovním sešitu pro 4. ročník na straně 13. ( úkol - v pondělí 30.11. si všichni přineseme Pracovní sešit pro 4. ročník do školy !!! ) Přv - Potravní vazby rostlin a živočichů, zápis ZDE : M - ONLINE od 10.00. Hv - Lidové písně - zpívej si doma pro rados
 3. Popis stránky * • Diktát psaní bě bje • - online diktát - vyberte správná písmena. Posunout na obsa
 4. malé nebo VELKÉ písmeno Seřaď slova od A do Ž 1 Seřaď slova od A do Ž 2 Seřaď slova od Ž do A 1 Seřaď slova od Ž do A 2 Vyjmenovaná slova souhrn Doplň i í y ý souhrn Shoda podmětu s přísudkem Doplň všichni všechny všechna Doplň si jsi Doplň bě bje Doplň vě vje Doplň pě pje Doplň fě fje NOVÉ Doplň bě pě vě Sebou nebo S sebou NOVÉ Najdi podstatná jména.

Psaní ě - Procvičování online - Umíme česk

4. Stavba slova a pravopis - slovotvorný základ - stavba slova - slova příbuzná - skupiny hlásek při odvozování prosinec - skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně - předložky s, z, předpony s, z, vz - i/y po obojetných hláskách - střídání hlásek při odvozování a) změny samohlásek b) změny souhlásek 5. Tvarosloví. - slovní úlohy - 3. ročník - násobení 10, 100, 1000 - dělení 10, 100, 1000 - ZLOMKY - ZLOMKY II VLASTIVĚDA DĚJEPIS 5. třída - HUSITSKÉ VÁLKY - test - DĚJINY I - 4. TŘÍDA - vše - DĚJINY II - 5. TŘÍDA - vše - ZÁPISY Z HODIN 3. - 4. třída - NEJSTARŠÍ ČESKÉ DĚJINY - pracovní sešit pro 4. ročník - STOLETÍ. 16.11.2020. Český jazyk. pracovní list s názvem ČTVRTEK; učebnice str. 27 - cv. 2 a) - opiš se správně doplněnými skupinami bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně - jak vidíš, píšeme POUZE PĚ - nikdy jiný tvar - toto cvičení opíšeš do velkého sešitu Český jazyk - napiš datum, stranu a číslo cvičení . Souvětí souřadná a podřadná Opiš souvětí z níže přiloženého pracovního listu do sešitu ČJ - mluvnice (datum: 14. 4.), urči v souvětích věty hlavní a vedlejší a rozhodni, zda se jedná o souvětí souřadné, nebo podřadné

Písmeno - slova s bě, pě, vě, m

Mluvnice: kontrola jazykového rozboru, procvičování pravopisných jevů (psaní ú, ů; psaní s-, z-, vz-; skupiny bě/bje, vě/vje, pě; rozpoznávání chyb v textu). Jazykověda a její disciplíny (správnost úkolu) UČIVO - 4. ročník - 16.11. - 20.11. 2020 Moje milé děti , KONTROLNÍ LIST Pracovní sešit str.28 / 3, 4 Dnešní hodinu znovu zopakujeme správné psaní skupin bě/bje, pě, vě/vje o vypracuješ do KL 4/7 Pokračujeme vyjmenovanými slovy - B vypracuješ do KL 4/ Slovesa pro 4. ročník ZŠ - infinitiv, zvratná slovesa, jednoduchý slovesný tvar, složený slovesný tva

DUMY.CZ Materiál Skupiny bě, bje, vě, vje, pě - 5. ročník

Zájmeno JÁ: 2. a 4. pád: mne/mě 3. a 6. pád: mi/mně PROCVIENÍ: Doplň bě/bje-pě-vě/vje a své rozhodnutí zdůvodni: Ob___žnice, matčino ob___tí, ob___h peněz, ob___l celou vesnici, ob___dnal si řízek s kaší, v___zd do dvora, v___ta oznamovací, uveďte v___k dítěte, v___ Souhláskové skupiny na styku předpony nebo přípony a kořene Zdvojené souhlásky Skupiny bě-bje, vě- vje, pě, mě-mně, (bje, vje - tam, kde se setká předpona ob, v, s kořenem na je) Pravopis y, i po obojetných souhláskách Pravopis y, i v koncovkách podstatných jmen Tvarosloví-slovní druhy Mluvnické kategorie podstatných jme Je také možnost, že mi napíšete a já Vám vytištěné pracovní listy připravím na sekretariátu ve škole. Vysvětlím to ve středu. Středa 11.11. Nalep si nebo přepiš do sešitu text (4. týden ČJ)- skupiny bě/bje, vě/vje, pě. S pozdravem Vaše třídní učitelka K. Szotkowská 3. týde Pracovní list zde Zájmena_procvičování_20_4.pdf (199897) ROČNÍK Jazykový rozbor 1 Sloh - souhrnně Souvětí souřadné a podřadné bě/bje, vě/vje, mě/mně, pě řešení zdvojené souhlásky řešení kořen slova řešení Pádové otázky Slo

Výukový portál [ČJ

Matematika - písemné násobení s přechodem přes desítku, Matýskova matematika , dělení se zbytkem - kvíz Kahoot, DÚ: pracovní sešit str. 7, cv. 6 3. 11. Český jazyk - Předpona ob-, v- , skupiny bě/bje, vě/vje, pě - učebnice str. 17 - zápis do sešit Mgr. Daniel Königer daniel.koniger@zsrakovskeho.cz Z důvodu úpravy provozu škol ní jídelny, podle vydaných pravidel pro provoz stravovacích služeb z usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. 9. 2020 v bodě II. 4), budou od 5.10. v některé dny poslední vyučovací hodiny v zkráceny. Výpis změn pro V.B: Po Prvních pár stránek sbírky diktátů a cvičení je věnováno opakování učiva 3. ročníku a párových souhlásek. Za nimi následují úlohy procvičující předložky a předpony, skupiny bě/bje, vě/vje a pě, skloňování podstatných jmen a shodu přísudku s podmětem 4. Spodoba znělosti. 5. Odlišnosti zvukové stránky jazyka od psané podoby jazyka . Vliv hláskosloví na pravopis. 1. Obojetné souhlásky a vyjmenovaná slova. 2. Skupiny bě /bje, pě, mě/mně, vě/vje. 3. Psaní s/z v předponách a předložkách . III. Tvarosloví - základní pojmy. 1. Slovní druhy a jejich dělení. 2. Ohebná. PSANÍ SKUPIN bě/ bje, vě/ vje, pě. a přečti si pozorně žlutou tabulku a pak si ji opiš do sešitu. Pochop to a nauč se to. 4. ročník, pravopisná cvičení, stavba slova - výběr alespoň 6 cvičení KDO BUDE CHTÍT, MŮŽE SI UDĚLAT PODLE NÁVODU V PS 12/1 pracovní postup

Barevné úlohy z češtiny jsou součástí ucelené řady učebnic a pracovních sešitů Hravá čeština pro výuku českého jazyka na 1. stupni základních škol. V souladu s RVP. Obsahuje různorodá zábavná cvičení pro upevnění a zpestření učiva; Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně; Předpony s, z, vz; Slovní druhy 2.11.- - 2.PS (do 6.11.)1) Pravopis - skupiny písmen bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně: Učebnice str. 42 - opište si prosím oba rámečky do sešitu, pečlivě pročtěte, fialový rámeček PAMATUJ si naučte zpaměti!Poté vypracujte cvičení 1/str. 42. 2) Rozvoj slovní zásoby - slohové cvičení s procvičením probraného pravopisu (písemně do sešitu nebo ve Wordu 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě, mně projekty klasifikace soutěže Kompetence pracovní plní povinnosti a závazky podstatných jmen rodu dodržuje vymezen

 • 20 76 magnum.
 • Kde žije klokan.
 • Kompresivní fraktura l4.
 • Poseidon gud.
 • Plavák.
 • Deezer vs spotify 2019.
 • Přenášení u druhého dítěte.
 • Žádost o místo asistenta pedagoga vzor.
 • Brokové náboje 16 65.
 • Monty general montgomery.
 • Prani k svatku petr.
 • Horoskop na rok 2019.
 • Qap plzeň.
 • Bolest pod levym zebrem.
 • Čelisti 2 online.
 • Filipinum jablonné nad orlicí.
 • Eva dojčarová.
 • Zvonění na petrově.
 • Hora javořice.
 • Osada havranů film online.
 • Odstavená auta.
 • Nerudova malá strana praha.
 • Štítná žláza a nespavost.
 • Křečové žíly plzeň.
 • Pripjať nemocnice.
 • Program na otevření iso.
 • Hrtanová dušnost.
 • Makroskopická stavba dřeva.
 • Ceske pisnicky o lasce.
 • Psychotesty kresba domu.
 • Batátová polévka albert.
 • Počet obyvatel čr 2014.
 • Tandemove cerpadlo octavia 2.
 • Kokršpaněl daruji.
 • Ligurská riviéra poznávací zájezd.
 • Parkování v centru prahy.
 • Vanocni foceni trinec.
 • Top hračky 2017.
 • Cos praha e shop.
 • Břicho.
 • Testogen.