Home

Učivo 5. třídy český jazyk

5. třída ZŠ V páté třídě se už žáci dostávají k náročnějším pravopisným jevům , které mohou potrápit jejich mozkové závity. I proto jsou diktáty v této sekci záludnější a mohou plnit svou funkci jak v podobě procvičení učiva ve škole, tak jako obtížnější domácí úkol 5. třída ČESKÝ JAZYK / Covid.akce / Český jazyk / 5. třída ČESKÝ JAZYK; Učební karty pro 5. třídu ZŠ (18 Ks) obsahují učivo, které by měl každý žák zvládnout ČESKÝ JAZYK - 5. ROČNÍK: 1. pololetí: 2. pololetí: Předp. a předlož.: od, pod, nad, před, bez: Vzory r. ženského: žena, růže, píseň, kos Hravě v hlavě - Český jazyk - 5.třída; Hravě v hlavě - Český jazyk - 5.třída. V tomto sešitu si mohou žáci 5. tříd zopakovat veškeré učivo z českého jazyka. Zábavnou formou si procvičí gramatiku, ale i psaní! Výrobce PÍSANKA PRO ŽÁKY 1 TŘÍDY Zpět na hlavní stránku: Český jazyk : Učivo 5. ročníku: Procvičování přídavných jmen: Procvičování sloves - křížovka: Procvičování přídavných jmen II: Procvičování zájmen: Procvičování zájmen II: Procvičování sebou/ s sebou

Každá správná odpověď je za 1 bod. VYHODNOCENÍ: 25 bodů - 30 bodů: Jsi mistrem svého jazyka; 18 bodů - 24 bodů: Český jazyk umíš znamenité; 11 bodů - 17 bodů: Test dopadl slušně, ale máš ještě co zlepšovat; 5 bodů - 10 bodů: Chce to jednoznačně přidat, svůj rodný jazyk musíš ovládat lépe; 0 bodů - 4 bodů: Tento test tě zaskočil, nevadí. Probrané učivo v 5. třídě Učivo 5. třída - Základní škola a mateřská škola Nesovice, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Nesovice, příspěvková organizac

Pravopisná cvičení - 5

Uživatel Prohlašuji, že jsem oprávněn jednat jménem účastníka služby ONLINECVICENI, poskytované provozovatelem.Prohlašuji, že je mně více než 18 let, popř. jsem zákonný zástupce nezletilé osoby, které jsem umožnil využívání těchto stránek, a tudíž jsem oprávněn za tuto nezletilou osobu jednat Opakování ze 2.třídy. Abeceda. Tvrdé a měkké souhlásky. Párové hlásky. Vyjmenovaná slova B. Vyjmenovaná slova L. Vyjmenovaná slova M. Vyjmenovaná slova P. Učivo‎ > ‎Učivo 5. ročník‎ > ‎Český jazyk‎ > ‎ 05-učivo 5. třídy. 1) cvičení na celý 5. ročník. 2). Český jazyk 1. třída; Český jazyk 2. třída; Český jazyk 3. třída; Český jazyk 4. třída; Český jazyk 5. třída; Matematika 1. tříd

Jste zde: Titulní stránka TŘÍDY 5A Český jazyk. 5A. Český jazyk. Aktualizováno: 27. 11. nové učivo - str. 38- předložky s, z, poučku si zapište do pravidel a cvičení si projděte, písemně vypracujte cv. 5. Základní škola Praha 5 - Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, příspěvková organizace. Pod Žvahovem 463/21b 152 00 Praha 5 - Hlubočepy. IČO: 069 194 48. Bankovní spojení: 289152346/0300. Datová schránka: 3ymc8qt. Telefon: 242 486 778. E-mail: info@zspodzvahovem.cz. Více kontakt Co byste měli vědět o slovesech na konci páté třídy.. Celý příspěvek | Rubrika: JAZYK ČESKÝ. PROCVIČUJEME SI PRAVOPIS. 1. 2. 2009 Souhrnná cvičení z českého pravopisu-učivo 5. třídy Český jazyk 5.ročník. Český jazyk 2.ročník. Český jazyk. ČESKÝ JAZYK - 3. ROČNÍK: Zástupce odkazů pro listování Popis třídy s využitím světových stran: Sestavení osnovy: Příhoda s paletou: Dokončení příběhu: Popis podle osnovy: pohádková postava Učivo na období od 9. 11. - do 13. 11. 2020 - od tohoto data budou zadané práce a materiály zadávány čistě pouze přes Google Classroom. Učivo na období od 2. 11. - do 6. 11. 2020 . Vážení rodiče, milé děti, učivo na tento týden naleznete podrobně napsáno v aplikaci Google Classroom

5. třída ČESKÝ JAZYK - učebni-karty.c

 1. Učivo převážně 5. třídy : Slovesa - poučky: skolicka6.sweb.cz/SLOVESAUCIVO/SLOVESA1.htm: S sebou / sebou: skolicka6.sweb.cz/PRIDAVNA%20JMENA/ZAJMENA16.ht
 2. Procvičování vzorů podst. jmen r. středního - učivo 4. třídy Celý příspěvek | Rubrika: JAZYK ČESKÝ. Podstatná jména - VZORY. 5. 8. 200
 3. Český jazyk. ODKAZY - ČJ: zde - učivo 7. třídy, přehledy, testy, sloh, literatura. hodnocení prací zadávaných přes odkazy - v MS Teams - známky. Týden od 30.11. 30.11. Mluvnice. Vypracujte tato cvičení, zítra při on-line hodině zkontrolujeme. Cvičení zde. Kdo nemáze možnost tisku, přepište alespoň polovinu vět do.

Český jazyk Prvopočáteční čtení Literární výchova Učivo 2. - 4. třídy Odkazy Anglický jazyk Ke stažení 3. třída - Chit Chat 1 4. třída - Chit Chat 2 5. třída - Project 1 (4th edition) Project 1 (3rd edition Březník 89, 67574 Březník. Telefon: 568 643 331. IČO: 697 48 128. Datové schránky: t4tt5n 1. - 5. června. V tomto týdnu budeme procvičovat učivo týkjící se především podstatných jmen. 1. U tučných slov v příběhu o lese - cvičení 3 na str. 78 (v někteřých učebnicích asi na str. 79) urči pád, číslo a rod.Napiš do sešitu. 2. Do sešitu napiš cv. 1 na str. 79 (Nad městem se zablýsklo...)A splň úkoly b), c) a d český jazyk. škola. 2020 Na základě rozhodnutí KHS žáci třídy VI. 2020 Učivo pro žáky 6. ročníku, kteří jsou z rozhodnutí KHS v karanténě či izolaci najdete zde. 29. 9. 2020 Na základě rozhodnutí KHS je třídě VI. C nařízena karanténa. Předpokládaná doba trvání je 10 dní Učební osnovy pro čtvrtou třídu. Jaké nás čekají předměty a co se naučíme

Luštěnky Český jazyk 5

Hravě v hlavě - Český jazyk - 5

ucivo - chmelkova.c

Pondělí. 16. 11. Online hodina v 9.00. Tvarosloví - slovní druhy. Připravte si pracovní sešit. Domácí úkol na středu: PS str. 7/2.b. PS str. 8/ 4., 5. čESKÝ JAZYK práce od 2.11.- 6.11.- splň 3 cvičení+ rybička za říjen Během týdne budete pracovat v Googlu clasroomu, kde budeme probírat nové učivo, budete plnit zadané P.L. a cvičení, posílat mi domácí úkoly přes messenger nebo email. Ale musíte také splnit práci, která bude vypsaná na tento týden tady

Test - Český jazyk - 5

Nakladatelství ALTER funguje na trhu učebnic od roku 1990. Nabízí úplnou řadu učebnic pro 1. stupeň ZŠ, pro 2. stupeň ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií je v nabídce úplná řada učebnic českého jazyka a řada učebnic zeměpisu Prohledat tento web. PRO TŘÍDU. AKTUALITK 2. týden 19.10 - 25.10. Dobrý den páťáci, začneme nové učivo na straně 33. Pravidla pro psaní předpon s,se,z,ze,vz,vze. Nejprve se podívejte na video (video ukončete po 4 minutách 10 sekundách - pak začíná další učivo):Video.Poté si přečtěte oranžovou poučku na straně 33, kde si zopakujete to, co jste slyšeli ve videu. Na str.33 je cvičení 7, podívejte se, jak.

ČTVRTEK 5. 11. ČESKÝ JAZYK - online hodina - VYJMENOVANÁ SLOVA PO L - připravit si papír, psací potřeby, učebnici na ČJ, pracovní sešit z ČJ, PL Vyjmenovaná slova po L - prezentace ZDE - DÚ: PS 35/3, 4 dole (doplnit a domyslet věty) dopsat PÍSANKU str. 12 + 13 (až po jasan - včetně) čítanka přečíst str. 22 - 2 -pŘÍdavnÁ jmÉna tvoŘenÁ pŘÍponou -skÝ uČ. str. 29, 30, ps str. 17. dnes nÁm tohle tÉma moc neŠlo ( skoro vŮbec) - museli jsme opakovat i to, co je Č.jednotnÉ, Č. mnoŽnÉ jakoby to vŮbec nedĚlali a letos ve Škole neopakovali, coŽ by mĚli znÁt uŽ od 2. tŘÍdy. poŘÁd se neuČte, nechte dĚti taky vyspat !!!!!zkusÍme domÁcÍ Úkol:.. Úvod > Pro žáky > Třídy > 5. třída > 5.A > Učivo 12. 10. - 16. 10. Český jazyk: Přípona -ny, -ný. -ský. Sloh- Chráníme přírodu. Matematika: Písemné násobení a dělení. Zeměpis: Plzeňský kraj. ZŠ Český Krumlov, Linecká 43 je zřízená jako příspěvková organizace s právní subjektivitou od 1. 1. 1994. Probrané učivo: 23.11. - 27.11. ČJ - po str. 19 ( pracovní sešit) PS - po str. 20. ČT - práce s básní ( vyhledávání veršů, rýmů, smysluplné skládání básně

Kniha: Český jazyk 5 - Učebnice pro 5. ročník; Nová učebnice Český jazyk 5 je zpracována v souladu s RVP ZV. Doplňují ji pracovní sešity Český jazyk 5, 1. a 2. díl (kódy 5-76, 5-77). Učebnice obsahuje opakování a další procvičení učiva z předešlých ročníků. Dále rozvíjí učivo o. Český jazyk. 1. Psaní - Písanka 2 str.4 - celá stránka- pozor na vratný tah a, o ve slabikách ta a to vysvětlím na tabuli při online setkání 2. Čtení - str. 8/1 - 5 opakování vyvození t při online setkání Třídy; Český jazyk; Týden od 15. 6. do 19. 6. V on-line hodinách budeme opakovat učivo uplynulého školního roku. Úkoly od 8. 6. do 12. 6. Zopakujte si učivo o větných členech str. 68-74, zopakovat můžete i zde; Vypracujte pracovní list - v souborech; Úkoly od 1.6. do 5. 6. písemně do sešitu str. 42 cv. 4 Učivo: antonyma (protiklady), synonyma (slova stejného významu) - učebnice str. 32 - 34 - PS str. 20, 21. Hravá čítanka str. 26 -29. Písanka str. 27 - 30. Bílá písanka - 2 cvičení . Období 19. 10. - 23. 10. 2020. Učivo: slova významem nadřazená a podřazená - učebnice str. 28 - 31 - PS str. 18, 19 - volné listy . Hravá.

ČESKÝ JAZYK 2. ROČNÍK ; ČESKÝ JAZYK 3.ROČNÍK ; ANGLICKÝ JAZYK 3. ročník str. 26, dokončit příklady na str. 27, 26/ 7 nadiktujte dětem 5 příkladů na sčítání a 5 příkladů na odčítání do 10, zapište počet chyb. Vystřižený obrázek můžete nalepit na papír. V menu Anglický jazyk najdete učivo ze 3. Český jazyk - tento týden se budete učit pravopis po některých slovech vyjmenovaných a slovech s nimi příbuzných - učebnice - str. 32 - slovo, sloveso BÝT - nastudujte tabulku nahoře se slovy příbuznými, je jich zde uvedeno jen několik, některé stejné i další budete mít v příloze č. ČESKÝ JAZYK 19.5. 2020 - 20.5. (úterý, středa) Zapiš si do školního sešitu: Podmět holý, rozvitý a několikanásobný Zapiš si do školního sešitu.docx (12179). Vypracuj úkoly v PS str.28/ 4.Podmět rozvitý cv.1,2,3a Český jazyk a přídavná jména! :-) They Were MEAN and HARSH to Him, but He Came Back to PROVE THEM WRONG! - Duration: 5:51 Učí mě to - český jazyk. Co kurz obsahuje: více jak 50 lekcí pokrývajících učivo českého jazyka; tematicky zaměřené celky/lekce (slovní druhy, stavba slova, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem, druhy vět, porozumění textu, literární žánry apod.

Český jazyk. Nový týden 15.5. - 19.6. Vem si učebnici str. 132 - tam máme učivo, které je dost lehké. Pokud je ve větě více podmětů stejného rodu, píšeme v příčestí minulém. Hned 1. cv. je opakování ze 4. třídy. Pokud jsi to zapomněl/a, nebo chodíš do školy v ČR teprve prvním rokem, pozorně si 2x. 2. Učivo Slovesné třídy a vzory budeme procvičovat ve čtvrtek na on-line hodině (připravte zápis v sešitě mluvnice a učebnici) Uč. str. 63/cv. 1a, 2, str. 64/cv. 5, 6 Do domácího sešitu napsat úkol č. 10 - uč. str. 64/cv. 7 Učivo dne . 14.10. Zkontrolujte si Gmail na účtu, který používáte ve škole. Český jazyk - pracovní sešit s. 7/5, 6 - uč. s. 49/cv. 2 - Umíme to - vyjmenovaná slova. Matematika - uč. s. 23/1 + napsat vlastnosti úhlopříček _____ 9.10. Český jazyk - uč. s. 27/cv. 1- 4 - ústně . Matematika - převody jednotek s. 21/1, 2, 3. V těchto a dalších případech můžete využít mých služeb v oblasti individuálního doučování. Jedná se o český jazyk a matematiku 2. stupně ZŠ, dále maturitní ročníky (příprava na didaktické testy z čj a mat) a veškeré učivo (včetně angličtiny) pro žáky 3. - 5. tříd

zadání učiva v době distanční výuky: týden 30. 11. 2020 - 4. 12. 2020 matematika: kontrola DÚ (str. 12) Téma: zlomky - porovnávání, společn Praktické učební karty pro děti na prvním stupni ZŠ. Na kartičkách formátu A5 najdete základní učivo 1. - 5. třídy Čtvrtek 5. 11. 2020 online hodina češtiny v 9.00. Domácí úkol z gramatiky je třeba splnit do pondělka 9.11. do 18 hodin a odeslat ofocený úkol na emailovou adresu: cestina.humpova@seznam.cz. Zadání úkolu: učebnice Český jazyk str. 17, cvičení 11.a) doplň a napič do sešitu; 11 UČIVO V TÝDNU OD 26.5. DO 30.5.2008. ČESKÝ JAZYK - mluvnice : procvičování podst.jmen a sloves. Nový slovní druh - předložky - vyhledávání ve větách a slovních spojeních. Učebnice str.85-86, PS II- str.27. Sloh: vyprávění o ŠÍPKOVÉ RŮŽENC Český jazyk - učebnice str. 52, zopakovat, naučit. PS - str.33 .společně (celá strana) Matematika - Dělení dvojcif. dělitelem - učebnice str. 24 cv. 5

Učivo z gramatiky: Nejprve si zopakuj významové poměry mezi větami hlavními, jedná se o učivo, které jsme probrali a procvičili v druhém pololetí 8. třídy. K tomu ti může dobře posloužit tabulka z učebnice na str.69 nebo následující video učivo: Stupňování přídavných jmen (učebnice I. díl, strana 19) úkoly: a) přečti si žluté rámečky na straně 19 (I. díl) b) cvičení 19/19 (I. díl) - vyber si 3 přídavná jména, napiš pod sebe do školníh Pranostika na akt. měsíc. Přichází-li zajíc již v prosinci do zahrady, nastane tuhá zima. Pranostika na akt. den. O svatém Edmundu Kampiáně ledový vítr fičí ze stráně

Učivo 5. třída - Základní škola a mateřská škola Nesovice ..

Procvičujeme 5. třída Český jazyk - SUN . V tomto sešitu si mohou žáci 5. tříd zopakovat veškeré učivo z českého jazyka. Zábavnou formou si procvičí gramatiku, ale i psaní! Procvičujeme 5. třída Český jazyk - SUN od authora a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.c Učivo 1. - 5. třídy ZŠ - TATO VARIANTA OBSAHUJE VŠECHNY TŘÍDY SE VŠEMI KARTAMI ANGLICKÉHO JAZYKA. Jednotlivé karty obsahují následující učivo AJ: - Jídlo a pití - Ovoce a zelenina - Části těla a oblečení - Ptáci, zvířata a safari - Pozdravy, hudba, věci, členové rodiny, tvoření věty - Čísla od 1-20, čísla od. Třídy a kabinety. Rodiče. V 10,55 ONLINE HODINA V TÝMU ČESKÝ JAZYK 7.B !!! Mějte připravené učebnice a sešity na mluvnici. Zkontrolujeme poslední úkol ve školním sešitě, tak s tím počítejte! UČIVO A ÚKOLY NA 5.10. TÉMA: Význam slova. UČIVO:. 8.A třída - Český jazyk Rovnou na obsah Informační systém pro třídy; 8.A třída; Český jazyk; Obsah <Zpět na 8.A třída. Český jazyk. Zopakuj si probrané učivo- sešit LV . Vytvořeno: 30. 11. 2020 Poslední aktualizace: 30. 11. 2020 19:47. Autor: ucitel ucite

On-line cvičen

Potřebují si vaše děti procvičit učivo z českého jazyka? Chcete, aby učení vnímaly jako zábavu a nenudilo je? Nabídněte jim cvičení a aktivity, které je budou bavit! Látka 2. třídy je zpracována do tvořivých a hravých úkolů, nechybí křížovky či do ZŠ a MŠ Stonava. Stonava Dolany 825 73534. 596 422 129 792 279 599. skola@stonava.c

Abeceda - velké písmeno + obrázek - výzdoba třídy

Umíme česky - Online procvičování češtin

Vlastivěda :: Uc-se-hrave

Učivo 5.A - ZŠ Campanus - Markéta Novákov

1

český jazyk - Základní škola Dr

Číslovky - druhy - kolíčkové karty
 • Delphi cars 2017 download.
 • Urogynekologie co to je.
 • Davson ploty.
 • Hashtag about me.
 • Tour de france 2019 wiki.
 • Axa bazén.
 • Koh i noor logo.
 • Jak přežít zombie apokalypsu kniha.
 • Quinoa tofu recept.
 • Hair studio uja.
 • Nvidia geforce gtx 1060 6gb.
 • Marvel filmy hlasky.
 • Ofouknutí zubů.
 • Horoskop na dnes strelec numerologia.
 • Film everest skutečná událost.
 • Historie tanečních kurzů.
 • Tera burza praha.
 • Obrázky žab.
 • Spojování dřeva čepování.
 • Odmocniny vzorce.
 • Cernobile pozadi na fotce aplikace.
 • Restaurace se zahradkou praha 6.
 • Vítěz elite model look 2017.
 • Chevrolet ss bazar.
 • Moderní šaty na svatbu pro hosty.
 • Trabantem tam a zpátky online.
 • Želatina lidl.
 • Obytný autobus s garáží.
 • Highly suspect bloodfeather.
 • Psychotesty kresba domu.
 • Spřátelit.
 • Poletíme ondřej hájek.
 • Test horských kol 29.
 • Prezentace obsah.
 • Opakovačka winchester.
 • Předčasný porod příznaky.
 • Ktl brno vycházky.
 • Respirační dechový trenažer.
 • Co signalizuje bolest zad.
 • Španělsko costa brava počasí říjen.
 • Vonné perličky silan.